Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

По подразбиране отчетите с обобщени таблици, базирани на един и същ източник на данни – диапазон от клетки в работен лист или връзка за данни – споделят кеш за данни, но можете да премахнете споделянето на този кеш за данни с помощта на няколко метода.

Какво искате да направите?

Научете повече за кеша за данни на обобщена таблица

Кешът за данни на отчет с обобщена таблица е област от вътрешна памет на вашия компютър, която се използва от Microsoft Office Excel за съхраняване на данните за отчета. За да подобри производителността и да намали размера на работната книга, Excel автоматично споделя кеша за данни на обобщената таблица между два или повече отчета с обобщена таблица, които се базират на един и същ диапазон от клетки или връзка с данни. Ако диапазонът от клетки или връзката с данни за два или повече отчета с обобщена таблица са различни, кешът за данни не може да се споделя между тези отчети.

Възможно е обаче да има случаи, когато не искате да споделяте кеш за данни между два или повече отчета с обобщена таблица, които се базират на един и същ източник на данни. Например:

 • Не искате изчисляемите полета и елементи да се показват във всички отчети с обобщени таблици.

 • Не искате полетата да бъдат групирани по един и същ начин във всички отчети с обобщени таблици.

 • Не искате всички отчети с обобщени таблици да се обновяват едновременно.

 • Искате да използвате функция, която не се поддържа, когато използвате споделен кеш за данни, като например извличане на данни в отчет за избран елемент или елементи, когато прилагате филтър за отчети.

Забележка: Кешът за данни за отчет с обобщена таблица, който е свързан с източник на данни за онлайн аналитична обработка (OLAP), не може да бъде споделен, защото се използва по различен начин от източниците на данни, които не са OLAP.

Най-горе на страницата

Премахване на споделянето на кеша с данни между отчети с обобщени таблици

Има няколко начина за премахване на споделянето на кеш за данни, включително следните:

 • Използвайте съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма, за да създадете нов отчет с обобщена таблица, който се базира на същия диапазон от клетки като друг отчет, без да споделяте кеша за данни.

 • Премахнете споделянето на кеша за данни между отчетите с обобщени таблици, базирани на диапазон от клетки, като временно предефинирате диапазона от данни, за да накарате Excel да отмени споделянето на кеша за данни.

 • Премахнете споделянето на кеша за данни между два или повече отчета с обобщена таблица, които се базират на една и съща връзка за данни, чрез създаване на уникална връзка за данни за всеки отчет с обобщена таблица в работната книга.

Съвет

За да видите колко кеша за данни има в една работна книга, отворете прозореца Незабавно на Редактор на Visual Basic, като натиснете ALT+F11 и натиснете CTRL+G, след което въведете следното:

? ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Създаване на отчет с обобщена таблица, базиран на същия диапазон от клетки като друг отчет, без да споделяте кеша за данни

 1. Уверете се, че има съществуващ отчет с обобщена таблица, базиран на същия диапазон, който искате да използвате за новия отчет с обобщена таблица.

 2. Щракнете върху произволна празна клетка в работния лист извън отчета с обобщена таблица.

 3. За да стартирате съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма, натиснете ALT+D+P.

  Съвет

  За да добавите съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма към лентата с инструменти за бърз достъп, направете следното:

  1. Щракнете върху стрелката до лентата с инструменти и след това щракнете върху Още команди.

  2. Под Избирай команди от изберете Всички команди.

  3. В списъка изберете Съветник за обобщена таблица и обобщена диаграма, щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 4. На страницата Стъпка 1 на съветника щракнете върху Списък или база данни на Microsoft Office Excel и след това щракнете върху Напред.

 5. На страницата Стъпка 2 на съветника изберете диапазона от данни, на който искате да базирате новия отчет с обобщена таблица, и след това щракнете върху Напред.

 6. Когато съветникът за обобщена таблица и обобщена диаграма покаже съобщение с въпрос дали искате да споделите кеша за данни, щракнете върху Не.

 7. На страницата Стъпка 3 на съветника изберете местоположение за новия отчет с обобщена таблица и след това щракнете върху Готово.

Премахване на споделянето на кеша за данни между отчети с обобщени таблици, базирани на диапазон от клетки

 1. Уверете се, че има поне два отчета с обобщена таблица, базирани на един и същ диапазон от клетки, и че тези отчети споделят един и същ кеш за данни.

 2. Щракнете върху клетка в отчета с обобщена таблица, за която искате да премахнете споделянето на кеша за данни.

 3. За да стартирате съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма, натиснете ALT+D+P.

  Съвет

  За да добавите съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма към лентата с инструменти за бърз достъп, направете следното:

  1. Щракнете върху стрелката до лентата с инструменти и след това щракнете върху Още команди.

  2. Под Избирай команди от изберете Всички команди.

  3. В списъка изберете Съветник за обобщена таблица и обобщена диаграма, щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 4. На страницата Стъпка 3 на съветника щракнете върху Назад , за да се върнете към страницата Стъпка 2 .

 5. На страницата Стъпка 2 на съветника се уверете, че е избран същият диапазон от данни, на който искате да базирате отчета с обобщена таблица, но че в селекцията е включен поне един по-малко ред.

  Ако например диапазонът е $A$1:$E$286, променете диапазона на $A$1:$E$285.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. На страницата Стъпка 3 на съветника се уверете, че е избран Съществуващ работен лист и че местоположението е същото, и след това щракнете върху Готово.

  Отчетът с обобщена таблица сега има различен кеш за данни, но се базира на различен диапазон от данни.

 8. Уверете се, че е избрана клетка в отчета с обобщена таблица, за която искате да премахнете споделянето на кеша за данни.

 9. За да стартирате съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма отново, натиснете ALT+D+P.

 10. На страницата Стъпка 3 на съветника щракнете върху Назад , за да се върнете към страницата Стъпка 2 .

 11. На страницата Стъпка 2 на съветника променете диапазона от данни обратно в първоначалния диапазон.

  Ако например текущият диапазон е $A$1:$E$285, променете диапазона обратно на $A$1:$E$286.

 12. Щракнете върху Напред.

 13. На страницата Стъпка 3 на съветника се уверете, че е избран Съществуващ работен лист и че местоположението е същото, и след това щракнете върху Готово.

Новият отчет с обобщена таблица сега се базира на същия диапазон от данни като другия отчет, но има различен кеш на данните.

Премахване на споделянето на кеша с данни на два или повече отчета с обобщена таблица, базирани на една и съща връзка с данни

 1. Уверете се, че има поне два отчета с обобщена таблица, които се базират на една и съща връзка за данни и че тези отчети споделят един и същ кеш за данни.

  Уверете се, че една и съща връзка с данни се използва между отчети с обобщени таблици

  1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Връзки.

  2. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга изберете връзката към отчета с обобщена таблица.

  3. Под Местоположения, където се използват връзки в тази работна книга щракнете върху връзката, която показва текста Щракнете тук, за да видите къде се използват избраните връзки.

   Показват се отчетите с обобщени таблици, които използват тази връзка с данни.

 2. Уверете се, че има файл за връзка за връзката с данни на вашия компютър или в мрежата.

  Създаване на файл за връзка за връзка с данни в работна книга

  1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Връзки.

  2. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга изберете връзката към отчета с обобщена таблица.

  3. Щракнете върху Свойства.

  4. В диалоговия прозорец Свойства на връзката щракнете върху раздела Дефиниция и след това щракнете върху Експортиране на файл за връзка.

  5. В диалоговия прозорец Запиши файла запишете текущата информация за връзката като .odc файл.

  6. Щракнете върху OK и след това върху Затвори.

 3. Щракнете върху произволна клетка в отчета с обобщена таблица, за която искате да премахнете споделянето на кеша за данни.

 4. В раздела Опции , в групата Данни щракнете върху Промяна на източника на данни и след това щракнете върху Промяна на източника на данни.

  Появява се диалоговият прозорец Промяна на източника на данни на обобщена таблица .

 5. За да използвате друга връзка с данни, изберете Използване на външен източник на данни и след това щракнете върху Избор на връзка.

  Появява се диалоговият прозорец Съществуващи връзки .

 6. Изберете връзка с данни от списъка Избор на връзка в категорията Файлове на връзка в мрежата или Файлове за връзка на този компютър и след това щракнете върху Отвори.

  Забележка: Може да се наложи да щракнете върху Преглед , за да намерите файла за връзка.

 7. Щракнете върху OK.

Отчетът с обобщена таблица вече има друг кеш за данни.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×