Когато добавяте картини, фигури или други обекти към вашите документи Office, те автоматично се наслагва в отделни слоеве, докато ги добавяте. Можете да премествате отделни фигури или други обекти или групи от обекти в стека. Можете например да премествате обекти нагоре или надолу в един слой по един или да ги премествате в горния или долния край на стека с едно движение. Можете да припокривате обекти, когато рисувате, за да създадете различни ефекти.

Обекти в куп

Забележки: 

Преместване на картина, фигура, текстово поле или WordArt

 1. Щракнете върху границата на WordArt, текстово поле или фигура, които искате да преместите.

  За да преместите няколко текстови полета или фигури, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате върху границите.

 2. Когато курсорът се промени на четирипосочна стрелка, плъзнете го в новото местоположение.

  Курсор върху границата на текстово поле, който се е променил на четирипосочна стрелка

  За преместване на малки стъпки натиснете и задръжте клавиша Ctrl, като същевременно натискате клавиш със стрелка. За да преместите обекта само хоризонтално или вертикално, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате обекта.

Забележка: Постъпковото или побутваното разстояние е стъпка от 1 пиксел. Какво представлява 1 екранен пиксел спрямо областта на документа зависи от процента на мащабиране. Когато документът ви е увеличен до 400%, 1 екранен пиксел е сравнително малка побутвана дистанция в документа. Когато документът ви е увеличен до 25%, 1 екранен пиксел е сравнително голямо разстояние на побутва в документа.

В зависимост от това колко далече трябва да преместите WordArt, фигура или текстово поле, може да е по-лесно да ги изрежете и поставите.Щракнете с десния бутон върху обекта и след това щракнете върху Изрежи (или натиснете Ctrl+X). Натиснете Ctrl+V, за да го поставете. Можете също да го изрежете и да го поставите в друг документ или в друга програма, като напр. от слайд на PowerPoint в работен лист на Excel.

Преместване на текстово поле, WordArt или фигура напред или назад в стека

 1. Щракнете върху обекта (WordArt, фигура или текстово поле), който искате да преместите нагоре или надолу в купа.

 2. В раздела Инструменти за рисуване, Формат щракнете върху Премести напред или Изпрати назад.

  Опции ''Премести напред'' и ''Изпрати назад'' в раздела ''Инструменти за рисуване''

  Ще имате възможност да изберете между преместване на обекта с едно ниво нагоре (Премести напред) или най-отгоре в купа (Премести отпред). Изпрати назад има подобни опции: едно ниво надолу (Изпрати назад) или най-отдолу в купа (Изпрати отзад).

  Опциите ''Премести напред'' и ''Премести отпред'' в менюто ''Премести напред''

  Съвети: 

  • В Office 2016 и Office 2013, ако имате много WordArt, фигури, текстови полета или други обекти, може да е по-лесно да използвате стрелки нагоре и надолу в екрана за избор, за да премествате обекти. Екранът за избор не е наличен в Project или в Office 2010.

  • Екранът на селекцията, който показва всички фигури, текстови полета, WordArt и други обекти в документ.

Вж. също

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×