Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Числовата система е систематичен начин за представяне на числа със символни знаци и използва базова стойност за удобно групиране на числата в компактна форма. Най-често използваната числова система е десетичната, която има базова стойност 10 и набор от символни знаци от 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Въпреки това има и други числови системи, които може да са по-ефективни за конкретни цели. Например, тъй като компютрите следват булева логика при извършване на изчисления и операции, те използват двоичната числова система, която има базова стойност 2.

Microsoft Office Excel има няколко функции, които можете да използвате за преобразуване на числа във и от следните числови системи:

Числова система

Базова стойност

Набор от символни знаци

Двоична

2

0, 1

Осмична

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Десетична

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Шестнадесетична

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

За да извършите тази задача, използвайте функцията BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=BIN2DEC(1100100)

Преобразува двоичното число 1100100 в десетично (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Преобразува двоичното число 1111111111 в десетично (-1)

За да извършите тази задача, използвайте функцията BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (резултат)

=BIN2HEX(11111011; 4)

Преобразува двоичното число 11111011 в шестнадесетично с 4 знака (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Преобразува двоичното число 1110 в шестнадесетично (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Преобразува двоичното число 1111111111 в шестнадесетично (FFFFFFFFFF)

За да извършите тази задача, използвайте функцията BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (резултат)

=BIN2OCT(1001; 3)

Преобразува двоичното число 1001 в осмично с 3 знака (011)

=BIN2OCT(1100100)

Преобразува двоичното число 1100100 в осмично (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Преобразува двоичното 1111111111 в осмично (7777777777)

За да извършите тази задача, използвайте функцията DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=DEC2BIN(9; 4)

Преобразува десетичното число 9 в двоично с 4 знака (1001)

=DEC2BIN(-100)

Преобразува десетичното число -100 в двоично (1110011100)

За да извършите тази задача, използвайте функцията DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=DEC2HEX(100; 4)

Преобразува десетичното число 100 в шестнадесетично с 4 знака (0064)

=DEC2HEX(-54)

Преобразува десетичното число -54 в шестнадесетично (FFFFFFFFCA)

За да извършите тази задача, използвайте функцията DEC2OCT.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=DEC2OCT(58; 3)

Преобразува десетичното число 58 в осмично (072)

=DEC2OCT(-100)

Преобразува десетично число в осмично (7777777634)

За да извършите тази задача, използвайте функцията HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (резултат)

=HEX2BIN("F"; 8)

Преобразува шестнадесетичното число F в двоично с 8 знака (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Преобразува шестнадесетичното число B7 в двоично (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Преобразува шестнадесетичното число FFFFFFFFFF в двоично (1111111111)

За да извършите тази задача, използвайте функцията HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (резултат)

=HEX2DEC("A5")

Преобразува шестнадесетичното число A5 в десетично (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Преобразува шестнадесетичното число FFFFFFFF5B в десетично (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Преобразува шестнадесетичното число 3DA408B9 в десетично (1034160313)

За да извършите тази задача, използвайте функцията HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (резултат)

=HEX2OCT("F"; 3)

Преобразува шестнадесетичното число F в осмично с 3 знака (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Преобразува шестнадесетичното число 3B4E в осмично (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Преобразува шестнадесетичното число FFFFFFFF00 в осмично (7777777400)

За да извършите тази задача, използвайте функцията OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=OCT2BIN(3; 3)

Преобразува осмичното число 3 в двоично с 3 знака (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Преобразува осмичното число 7777777000 в двоично (1000000000)

За да извършите тази задача, използвайте функцията OCT2DEC.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=OCT2DEC(54)

Преобразува осмичното число 54 в десетично (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Преобразува осмичното число 7777777533 в десетично (-165)

За да извършите тази задача, използвайте функцията OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (резултат)

=OCT2HEX(100; 4)

Преобразува осмичното число 100 в шестнадесетично с 4 знака (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Преобразува осмичното число 7777777533 в шестнадесетично (FFFFFFFF5B)

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×