Прилагане на няколко анимационни ефекта към един обект

Прилагане на няколко анимационни ефекта към един обект

Можете да приложите няколко анимации към един текстов низ или обект, като например картина, фигура или графика SmartArt.

Прилагане на няколко анимации към един обект

Съвет:  Когато работите с няколко анимации, е от полза да работите в екрана за анимации, където можете да видите списък на всички анимации за текущия слайд.

Отваряне на екрана за анимации

 1. Изберете в слайда обекта, който искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации щракнете върху Екран за анимации.

  Отваряне на екрана за анимации

 3. Щракнете върху Добавяне на анимация и изберете анимационен ефект.

  Добавяне на анимационен ефект в PowerPoint

 4. За да приложите допълнителни анимационни ефекти към същия обект, изберете го, щракнете върху Добавяне на анимация и изберете друг анимационен ефект.

Важно:  След като сте приложили първия анимационен ефект, ако опитате да добавите още анимационни ефекти по начин, различен от щракването върху Добавяне на анимация, няма да приложите допълнителен ефект. Вместо това ще заместите съществуващия ефект с този, който добавяте.

Настройване на началния час и продължителността на анимационен ефект

Когато искате да управлявате времената на вашите анимационни ефекти, направете следното за всеки ефект:

 1. В Екран за анимации щракнете върху стрелката надолу, разположена до анимационния ефект, и после щракнете върху Времена.

  Настройване на времената на анимационен ефект

 2. В раздела Времена щракнете върху стрелката надолу за Старт и изберете от следните начални часове:

 3. За изпълнение, когато щракнете с мишката, изберете При щракване.

 4. За едновременно изпълнение с предишната анимация изберете С предишния

 5. За изпълнение, след като се изпълни предишният анимационен ефект, изберете След предишния.

Съвет: Предишният анимационен ефект е този, който е показан в списъка с реда на изпълнение в Екран за анимации (обикновено разположен точно над анимацията, за която настройвате времената).

Настройване на времената, закъснението и продължителността на анимационен ефект

 1. За да забавите пускането на анимационния ефект, щракнете върху стрелката нагоре за Забавяне до желания брой секунди.

 2. За да промените скоростта на анимационния ефект, настройте Продължителност на желаното ниво.

 3. За да видите как анимационните ефекти работят заедно, щракнете върху Визуализация в раздела Анимация.

Съвет за работата с няколко анимационни ефекта

Когато работите с няколко обекта в един слайд, може да ви е трудно да различите един от друг отделните обекти и приложените към тях анимационни ефекти.

На картината по-долу имената по подразбиране на обектите не дават особено ясно описание, затова е трудно да се каже кои анимационни ефекти към кой обект са приложени.

Имена на обекти без описание

В екрана на селекциятаможете да дадете на всеки обект ясно име, за да го направите по-лесен за работа с него, когато прилагате анимации към всеки от тях. Вижте по-долу:

Даване на уникално име на всеки обект

 1. За да промените имената по подразбиране на обектите, в раздела Начало щракнете върху Избор и след това върху Екран на селекцията.

  Отваряне на екрана на селекцията

 2. В Екран на селекцията щракнете двукратно върху името по подразбиране на обекта, за да отворите полето, и напишете ново име за обекта.

  Промяна на името по подразбиране на обект

Повече за работата с анимационните ефекти:

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×