Забележка:  В тази статия се предполага, че използвате версията на Excel, включена в Office Professional Plus. Excel Starter и версията на Excel, включена в пакетите Home и Student на Office, не поддържа свързването към външни данни, описано в тази статия.

Информацията в тази статия се отнася само за Excel Services в SharePoint Server 2013 (само локални). За информация за Microsoft 365 (в облака) вижте използване на външни данни в работни книги в SharePoint online.

В Excel можете да работите с разнообразни източници на данни, съдържащи собствени данни и външни данни. В Excel Services се поддържат някои, но не всички външни източници на данни, които можете да използвате в Excel. Прочетете тази статия, за да получите обща информация за това, което се поддържа в Excel Services, когато публикувате работна книга в библиотека на SharePoint.

В тази статия

Какво представляват външните данни?

Външни данни са данни, които се съхраняват някъде другаде, като например на сървър. Можете да импортирате или да показвате външни данни в работна книга, като използвате една или повече връзки с външни данни. Примери на външни източници на данни могат да включват таблици на SQL Server, кубове на SQL Server Analysis Services, Microsoft Azure данни за пазара и т. н. Връзките с външни данни, които се използват в работна книга, позволяват изпращането на заявки и получаването на данни от базите данни, които са зададени във връзките. Това ви позволява да обновите данните, за да видите най-новата информация в работната книга.

Като алтернатива на работата с външни данни в Excel можете да използвате собствени данни. Собствените данни се съхраняват директно в работната книга и не изискват съхраняване на връзка с външни данни дори когато се използва външна връзка за импортиране на данните в работна книга. За да актуализирате собствени данни, можете ръчно да въвеждате актуализации или да импортирате повторно данни в Excel.

Най-горе на страницата

Източници на данни, които се поддържат в Excel Services

Някои, но не всички източници на данни, които можете да използвате в Excel, се поддържат в Excel Services в SharePoint Server 2013. Когато източник на данни се поддържа в Excel Services, вие и други потребители можете да обновявате данните, които се показват в работната книга. Excel Services в SharePoint Server 2013 поддържа следните видове източници на данни:

 • Таблици на SQL Server

 • Кубове на SQL Server Analysis Services

 • Източници на данни за OLE база данни или ODBC

 • Модели на данни като тези, които са създадени в Excel

За повече информация се свържете с администратор на SharePoint или вижте статията в TechNet: източници на данни, поддържани в Excel Services (SharePoint Server 2013).

Най-горе на страницата

Excel Web App и Excel Services

Ако вашата организация използва Office Web Apps заедно с SharePoint Server 2013, тогава Excel Services (част от SharePoint Server 2013 ) или Excel Web App (част от Office Web Apps сървър) се използва за рендиране на работни книги в прозорец на браузър. Това е решение, което осъществяват администраторите на SharePoint, и то може да засегне кои източници на данни се поддържат, когато използвате работна книга в прозорец на браузър. За повече информация вижте Сравняване на Excel Online, Excel Services и Excel Web App.

Определяне дали за рендиране на работна книга се използва Excel Services, или Excel Web App

Може би се питате как да познаете дали използвате Excel Services, или Excel Web App, когато преглеждате работна книга в прозорец на браузър. Един начин за това е да прегледате адреса на уеб сайта (URL адреса) на работната книга.

 • Потърсете xlviewer в URL адреса.
  Ако URL адресът прилича на http://[име на сървъра]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/..., значи за рендиране на работната книга се използват Excel Services.

 • Потърсете WopiFrame в URL адреса.
  Ако URL адресът прилича на http://[име на сървъра]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/..., значи за рендиране на работната книга се използва Excel Web App.

Можете също да се обърнете към вашия администратор на SharePoint, за да ви помогне с информация как е конфигурирана вашата среда.

Външни източници на данни, които се поддържат в Excel Services и Excel Web App

Следващата таблица обобщава видовете връзки с данни, които можете да използвате в Excel, и дава информация кои връзки с данни се поддържат в Excel Services и в Excel Web App.

Excel Data Source

Поддържа ли се в Excel Services (SharePoint Server)?

Поддържа ли се в Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Таблици на SQL Server

Да

Да, ако средата включва SharePoint Server 2013 и е конфигурирана да използва услуга за защитено хранилище или ненаблюдаван акаунт за услуги. За повече информация се свържете с администратор на SharePoint.

Кубове на SQL Server Analysis Services

Да

Да, ако средата включва SharePoint Server 2013 и е конфигурирана да използва услуга за защитено хранилище или ненаблюдаван акаунт за услуги. За повече информация се свържете с администратор на SharePoint.

Източници на данни за OLE база данни или ODBC

Да, ако всеки низ на връзка съдържа потребителско име и парола. За повече информация се свържете с администратор на SharePoint.

Да, ако всеки низ на връзка съдържа потребителско име и парола. За повече информация се свържете с администратор на SharePoint.

Модел на данни, който е създаден с помощта на Excel

Да, ако Excel Services е конфигуриран да поддържа модели на данни. За повече информация се свържете с администратор на SharePoint.

Не

Microsoft Azure Данни за пазара

Не

Не

Данни на OData

Не

Не

XML данни

Не

Не

Данни на Microsoft Access

Не

Не

Данни от текстов файл

Не

Не

Най-горе на страницата

Обновяване на данни и редактиране на работни книги в прозорец на браузър

Когато преглеждате работна книга в прозорец на браузър, възможността да редактирате работната книга или да обновявате данните в прозорец на браузър зависи от начина, по който е конфигурирана вашата среда. Следващата таблица обобщава кои локални среди поддържат възможности за обновяване и редактиране на данните в прозорец на браузър.

Конфигурация

Обновяване на данни в прозорец на браузър

Редактиране на работната книга в прозорец на браузър

SharePoint Server 2013
(Excel Services рендират работните книги)

Да, ако използвате един или повече от следните видове източници на данни:

 • Таблица на SQL Server

 • Куб на SQL Server Analysis Services

 • Връзка с данни от OLE база данни или ODBC

 • Модел на данни

Не. За да редактирате работната книга, трябва да я отворите в Excel.

Office Web Apps Server
(Excel Web App рендира работните книги)

Не, освен ако използвате анонимна връзка, OLE база данни или ODBC връзка с данни, или ако низът за връзка съдържа потребителско име и парола.

Да

SharePoint Server 2013 заедно с Office Web Apps Server
(Excel Services се използва за рендиране на работните книги)

Това зависи от източниците на данни. Вижте източници на данни, поддържани в Excel Services

Да

SharePoint Server 2013 заедно с Office Web Apps Server
(Excel Web App се използва за рендиране на работните книги)

Това зависи от източниците на данни и начина, по който е конфигурирана средата. Показване на външни източници на данни, поддържани в Excel Services

Да

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×