Използвайте следните опции в диалоговия прозорец "Форматиране на обект", за да приложите форматиране към текстови полета, автофигури, таблици, картини и WordArt в Publisher.

Забележка: Някои от разделите в този диалогов прозорец са налични само при избор на определени обекти.

Кой раздел ви интересува?

Раздел "Цветове и линии"

Използвайте раздела Цветове и линии, за да приложите запълване с цвят, линии или художествени рамки към избран обект или клетка от таблица.

Запълване

Цвят – Изберете цвета за запълване от палитрата или изберете една от опциите в списъка:

 • Цветове на схемата – Изберете цветове от приложената към публикацията ви цветова схема.

 • Стандартни цветове – Изберете от стандартния набор цветове.

 • Без запълване – Отметнете тази опция, за да премахнете всякакво запълване от избрания обект. Обектите без запълване имат прозрачен фон.

 • Още цветове – Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец "Цветове". Можете да изберете нов цвят от стандартната палитра цветове или да изберете цвят по избор, който можете да дефинирате, използвайки цветовия модел RGB, HSL или CMYK. Можете да изберете и цвят от PANTONE®.

  Забележка: Цветовете от PANTONE®, показани тук, може да не съответстват на стандарта на PANTONE. Направете справка в текущите публикации за цветовете на PANTONE, за да изберете точния цвят. PANTONE® и другите търговски марки на Pantone, Inc. са собственост на Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Ефекти на запълване – Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец "Ефекти на запълване", където можете да приложите ефекти на запълване, като напр. градиенти, текстури, шарки, картини и оттенъци.

Прозрачност – Въведете процента прозрачност в полето "Прозрачност" или използвайте плъзгача, за да зададете прозрачността на запълването. Тази опция е налична само ако сте избрали някакъв вид запълване.

Линия

Цвят – Изберете желания цвят за запълване от палитрата или изберете една от опциите в списъка:

 • Цветове на схемата – Изберете цветове от приложената към публикацията ви цветова схема.

 • Стандартни цветове – Изберете от стандартния набор цветове.

 • Без контур – Отметнете тази опция, за да премахнете всякакви контури от избрания обект.

 • Още цветове – Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец "Цветове". Можете да изберете нов цвят от стандартната палитра цветове или да изберете цвят по избор, който можете да дефинирате, използвайки цветовия модел RGB, HSL или CMYK. Можете да изберете и цвят от PANTONE®.

Прозрачност – Въведете процента прозрачност в полето "Прозрачност" или използвайте плъзгача, за да зададете прозрачността на запълването. Тази опция е налична само ако сте избрали някакъв вид запълване. 

Ширина – Въведете дебелината на линията. Тази опция липсва, ако е избрано Без цвят

Съставен тип – Изберете комбиниран стил и тегло на линия от списъка с опции или щракнете върху Художествена граница, за да отидете в диалоговия прозорец Художествена граница. Тази опция е налична само ако сте избрали някакъв вид запълване. 

Тип тире – изберете стил на пунктирана линия от списъка. Тази опция липсва, ако е избрано Без цвят

Тип голяма начална буква – изберете Закръглена, Квадратна, или Плоска от списъка. Тази опция липсва, ако е избрано Без цвят

Тип съединение – Изберете Релефна рамка, Скосяване или Закръгление от списъка, за да имате различни типове ъгли за вашата линия. Тази опция липсва, ако е избрано Без цвят

Художествена граница – Щракнете върху този бутон, за да отворите диалоговия прозорец Художествена граница, откъдето може да изберете графична граница за обекта.

Визуализация – Показва избраните стилове на запълване и на линия. Секцията Визуализация е достъпна само за типове обекти, с правоъгълна форма – например текстови полета, таблици, картини и правоъгълни Автофигури. Бутоните до секцията "Визуализация" съответстват на линиите за обекта. Може да прилагате форматиране към отделни линии, като изберете само бутоните, които съответстват на линиите, които искате да промените. Publisher показва бутоните, които съответстват на вертикалните и хоризонталните линии, разделящи клетките в таблицата. Ако сте задали диагоналите на клетките, Publisher показва бутон, който съответства на диагоналната линия. Ако типът на обекта е таблица, Publisher показва бутоните, които съответстват на вертикалните и хоризонталните линии, разделящи клетките в таблицата. Освен това, ако сте задали диагоналите на клетките, Publisher показва бутон, който отговаря на диагоналната линия.

Готови типове – Щракнете върху една от опциите на "Готови типове", за да приложите множество от линии към обекта. Можете да избирате от опции, съответстващи на липса на линии, всички граници или всички граници и разделители на клетките.

Начертай граница вътре в рамката – Изберете тази опция, за да начертаете граница, която се добавя както отвътре, така и отвън на рамката на обекта, а не само отвън на рамката.

Забележка: За някои автофигури – например "Усмихнато лице", "Консервна кутия" или "Светкавица" – тази опция не е налична.

Прилагай настройките към новите типове обекти – Изберете тази опция, за да запазите настройките за запълване и линия като настройки по подразбиране за всички нови обекти от същия тип обект.

Забележка: Това квадратче е налично само ако обектът, който форматирате, е текстово поле или автофигура.

Ефекти на фигура – Това отваря диалоговия прозорец "Форматиране на фигура", който ви дава достъп до ефектите Запълване, Сянка, Отражение, Блясък, Обли ръбове, 3D формат и 3D завъртане.

Най-горе на страницата

Раздел "Размер"

Забележка: Ако сте избрали таблица и сте разрешили поддръжката на източноазиатски език или език "от дясно наляво" в "Езикови настройки " в Microsoft Office, този раздел се нарича Размер и посока.

Оразмеряване и завъртане

Височина – Въведете желаната от вас височина на обекта.

Ширина – Въведете желаната от вас ширина на обекта.

Завъртане – Въведете на колко градуса (от 0 до 359), искате да завъртите обекта обратно на часовниковата стрелка.

Забележки: 

 • Настройките "Височина" и "Ширина" са винаги размерите на незавъртян обект.

 • Когато смените настройките за Височина и Ширина в Оразмеряване и ротация, променят се съответно и пропорционалните настройки за Височина и Ширина в Мащаб.

Мащаб

Височина – Въведете височината, която искате за таблицата, като процент от първоначалния й размер.

Ширина – Въведете ширината, която искате за таблицата, като процент от първоначалния й размер.

Забележки: 

 • Настройките "Височина" и "Ширина" са винаги размерите на незавъртян обект.

 • Когато смените настройките за Височина и Ширина в Мащаб, настройките на точните размери Височина и Ширина в Оразмеряване и завъртане съответно се променят.

Фиксирани пропорции – Отметнете тази опция, за да запазите пропорцията на настройките Височина и Ширина. Например ако промените Височина на 150 процента, Publisher автоматично ще промени и Ширина на 150 процента.

Най-горе на страницата

Раздел "Оформление"

Използвайте раздела Оформление, за да определите точната позиция на обекта върху страницата. Можете да изберете и опции за обливане на текста около таблица, която е разположена в текстово поле или в автофигура, съдържаща текст.

Положение на обекта – Ако обектът е в текстово поле или в автофигура, изберете дали да бъде с Вградено, или с Точно (фиксирано) положение.

Положение върху страницата

Изберете тези опции, за да позиционирате точно обекта върху страницата. Тези опции липсват за вградени обекти.

Хоризонтално – Въведете желаното от вас разстояние между обекта и частта от страницата, посочена в полето От.

От – Изберете частта от страницата (Горен ляв ъгъл, Център или Горен десен ъгъл), от която искате да се отчита хоризонталното положение на обекта.

Вертикално – Въведете желаното от вас разстояние между обекта и частта от страницата, посочена в полето От.

От – Изберете частта от страницата (Горен ляв ъгъл, Център или Горен десен ъгъл), от която искате да се отчита вертикалното положение на обекта.

Стил на обтичане – Ако обектът е в текстово поле или автофигура с текст, може да изберете начина, по който искате текстът да обтича таблицата.

 • Квадрат – Облива текста около всички страни на правоъгълника за избор на обекта.

 • Плътно – Облива текста възможно най -близо до обекта.

 • През – Обтича текста около контурите и вътре в незапълнените части на обекта.

 • Отгоре и отдолу – Обтича текста над и под обекта, но не и отстрани.

 • Няма – Премахва всякакво форматиране за обтичане, така че текстът да не обтича обекта. Ако обектът е прозрачен, текстът зад него ще се вижда. В противен случай текстът зад обекта ще бъде скрит.

Текст за обтичане – ако обектът е отгоре на текстово поле или автофигура и сте избрали квадрат, стегнатили под стил на обтичане, можете да изберете как искате да се постави текстът.

 • От двете страни – Текстът се разполага от двете страни на обекта.

 • Само отляво – Текстът се разполага от лявата страна на обекта.

 • Само отдясно – Текстът се разполага от дясната страна на обекта.

 • На най-голямото налично място – Текстът се разполага от тази страна на обекта, където има най-голямо свободно място.

Разстояние от текста – Ако обектът е в текстово поле или автофигура и е вграден обект или сте избрали Квадрат в Стил на обтичане, можете да определите разстоянието между правоъгълника за избор на обекта и текста, който го облива.

 • Автоматично – Когато изберете това квадратче за отметка, Publisher автоматично поставя текста на разстоянието по подразбиране (1,016 мм) от обекта. За да промените настройките, изчистете отметката от квадратчето Автоматично и въведете желаните от вас стойности в полетата Отгоре, Отдолу, Отляво и Отдясно.

Хоризонтално подравняване – Ако положението на обекта е Вградено, може да изберете дали искате той да бъде разположен от едната страна на текстовото поле или автофигурата, или да се премества от едната страна до другата, когато бъде добавян или изтриван текст.

 • Отляво – Щракнете върху тази опция, за да остава вграденият обект отляво на текстовото поле или автофигурата, когато се добавя или изтрива текст.

 • Отдясно – Щракнете върху тази опция, за да остава вграденият обект отдясно на текстовото поле или автофигурата, когато се добавя или изтрива текст.

 • Премествай обекта с текста – Щракнете върху тази опция, за да остане вграденият обект на определено място в реда с текст, така че да се премества от едната страна на текстовото поле или автофигурата до другата, когато се добавя или изтрива текст.

Най-горе на страницата

Раздел "Текстово поле"

Ако искате да изберете опции за поставяне и поместване на текст в текстово поле или автофигура с текст в нея, можете да използвате раздела Текстово поле.

Забележка: Разделът "Текстово поле" е наличен само ако избраният обект е текстово поле или автофигура с текст в нея.

Вертикално подравняване

Изберете дали искате да подравните текста отгоре, в средата или отдолу на текстовото поле или автофигурата.

Странични полета на текстовото поле

Отляво  Въведете размера на желаното място между левия ръб на текстовото поле или автофигура и текста вътре в него.

Отдясно  Въведете размера на желаното място между десния ръб на текстовото поле или автофигура и текста вътре в него.

Отгоре  Въведете размера на желаното място между горния ръб на текстовото поле или автофигура и текста вътре в него.

Отдолу  Въведете размера на желаното място между долния ръб на текстовото поле или автофигура и текста вътре в него.

Автопобиране на текст

Не автопобирай  Тази опция запазва размера на текста точно както сте го задали за текстовото поле или автофигурата.

Свий текста при препълване Тази опция намалява размера на текста в пунктове в текстовото поле или автофигурата до степен, така че да няма препълване с текста.

Най-добро побиране  Тази опция свива или разширява текста, така че да се побере в текстовото поле или автофигурата при оразмеряването им.

Увеличи текстовото поле, за да побере Тази опция разширява текстовото поле или автофигурата при препълване с текста. 

Забележка: Когато е избрана тази опция, текстовото поле или автофигурата може да се разширят извън страницата или да навлязат в други обекти.

Завърти текста в автофигурата на 90  Тази опция завърта текста в текстовото поле или автофигурата на четвърт оборот (90 градуса) надясно.

Включвай "Продължава на страница..."  Това квадратче за отмятане включва в текстовото поле или автофигурата пояснението Продължава на страница [номер на страница].

Включвай "Продължение от страница..."  Това квадратче за отмятане включва в текстовото поле или автофигурата пояснението Продължение от страница [номер на страница].

Колони  Този бутон показва диалоговия прозорец Колони, в който можете да изберете броя колони и разстоянието между тях.

Забележка: Тази опция липсва за автофигури, с изключение на правоъгълници или ако сте избрали опцията Свий текста при препълване или Най-добро побиране.

Най-горе на страницата

Раздел "Картина"

Ако искате да компресирате изображенията в публикация, да възстановите първоначалните цветове на изображение или да зададете опции за изрязване и управление на цвета, яркостта и контраста на картина, в диалоговия прозорец Форматиране на картина може да използвате раздела Картина.

Забележка: Разделът Картина става достъпен, когато избраният обект е картина или когато е фигура, запълнена с картина. Ако обектът е фигура, тогава са забранени инструментите за изрязване, но са разрешени "Управление на изображението" и "Компресия".

Изрежи от

В полетата Ляво, Дясно, Горе и Долу въведете желания размер на изрязване за картината. Ако въведете отрицателна стойност за изрязването, Publisher ще изреже картината, като разшири рамката извън картината. Ако сте приложили запълване към картината, изрязаната отвън област на рамката ще покаже запълването. В противен случай изрязаната отвън област ще бъде прозрачна.

Прозрачност

Прозрачност – Въведете процента прозрачност в полето "Прозрачност" или използвайте плъзгача, за да зададете прозрачността на картината. 

Яркост и контраст

 • Яркост Въведете процент в полето Яркост или използвайте плъзгача, за да зададете нивото на яркостта за картината. Нивото по подразбиране е 50 процента яркост. Увеличаването на яркостта прави картината по-светла. Намаляването на яркостта прави картината по-тъмна.

 • Контраст Въведете процент в полето Контраст или използвайте плъзгача, за да зададете нивото на контраста за картината. Намаляването на контраста намалява разликата между сенки и осветяване, което замъглява картината. Увеличаването на контраста подчертава разликата между сенки и осветяване, което осигурява на картината повишена четливост.

Преоцветяване

 • Цвят – Изберете цвета за запълване от палитрата или изберете една от опциите в списъка:

  • Цветове на схемата – Изберете цветове от приложената към публикацията ви цветова схема.

  • Стандартни цветове – Изберете от стандартния набор цветове, от червено до синьо.

  • Без запълване – това дава на избраните клетки или таблица никакво запълване. Клетките без запълване имат прозрачен фон.

  • Още цветове – Отваря диалоговия прозорец Цветове. Можете да изберете нов цвят от стандартната палитра цветове или да изберете цвят по избор, използвайки цветовия модел RGB, HSL или CMYK. Можете да изберете и цвят от PANTONE®.

  • Оттенък – Отваря диалоговия прозорец Ефекти на запълване, където можете да прилагате светли оттенъци към текущо избрания цвят.

 • Компресиране – Показва диалоговия прозорец Компресиране на картини. Можете да управлявате как се компресират картините ви.

 • Нулиране на цвета – Възстановява първоначалните цветове. 

 • Нулирай всички – Нулира контролите за изрязване и на изображението, които сте приложили към картината. Връщането в начално състояние се отразява на промените за форматиране, които сте приложили върху избраната картина в раздела Картина на диалоговия прозорец Форматиране на картина

 • Ефекти на фигура – Това отваря диалоговия прозорец "Форматиране на фигура", който ви дава достъп до ефектите Запълване, Сянка, Отражение, Блясък, Обли ръбове, 3D формат и 3D завъртане

Най-горе на страницата

Раздел "Свойства на клетка"

Използвайте раздела "Свойства на клетка", за да изберете опции за разполагане на данни в клетка на таблицата.     

Забележка: Разделът "Свойства на клетка" е наличен само когато избраният обект е таблица.

Вертикално подравняване

Изберете дали искате да подравнявате текста Отгоре, По средата, или Отдолу на клетка от таблицата.

Странични полета на текстовото поле

Можете да използвате тези настройки, за да контролирате разредката между редове и колони на таблица.

Отляво – Въведете желания размер на мястото между левия ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Отдясно – Въведете желания размер на мястото между десния ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Отгоре – Въведете желания размер на мястото между горния ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Отдолу – Въведете желания размер на мястото между долния ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Завърти текста в автофигурата на 90º – Отметнете тази опция, за да завъртите текста в клетката на таблицата или автофигурата на четвърт оборот (90 градуса) надясно.

Най-горе на страницата

Раздел "Алтернативен текст".

Използвайте този раздел, за да въведете алтернативен текст за обекта, така че хора със зрителни или интелектуални увреждания да могат да разберат за какъв обект става дума.

Прилагане на промените

След като промените настройките на всички раздели, щракнете върху OK, за да приложите промените към вашия обект.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×