Когато редактирате файл във формат OpenDocument Text (.odt) с помощта на Word за уеб и след това го отворите отново в Word 2010, може да забележите някои разлики във форматирането между първоначалната версия и редактираната версия. По същия начин може също да видите разлики във форматирането, когато отворите текстов файл на OpenDocumentWord за уеб. Това се дължи на факта, че файловите формати поддържат различни функции.

Забележка: Разликите, които ще изпитате, когато работите с два файлови формата, обикновено са ограничени до разлики във форматирането. Данните и съдържанието ще се конвертират, но това как форматирате и взаимодействате с данните и съдържанието може да се различава между форматите.

Какво се случва, когато редактирам документ във формата OpenDocument за текстови файлове?

Следващата таблица показва кои Word за уеб функции се поддържат или частично поддържат във формата OpenDocument (.odt).

  • Поддържа се    Както Word за уеб, така и текстовият формат OpenDocument поддържат тази функция. Съдържанието, форматирането и използваемостта няма да бъдат загубени.

  • Поддържа се частично    Както Word за уеб, така и текстовият формат OpenDocument поддържат тази функция, но форматирането и използваемостта може да бъдат засегнати. Не се губят текст или данни, но форматирането и начинът на работа с текст или графики може да са различни.

За информация относно графичните функции, които са напълно, частично или не се поддържат във формат OpenDocument, вижте таблицата Графични функции по-нататък в тази статия.

Област

Подобласт

Ниво на поддръжка

Коментари

Сътрудничество

Циркулярни документи

Поддържа се

Връзката с източника на данни трябва да бъде установена отново, ако документът е редактиран с друго приложение, използващо формат ODF.

Съдържание

Кръстосани препратки

Поддържа се

Съдържание

Редактор на уравнения

Поддържа се

Съдържание

Уравнения

Поддържа се

Съдържание

Бележки под линия и бележки в края

Поддържа се

Потребителските разделители не се поддържат.

Съдържание

Горен и долен колонтитул

Поддържа се

Съдържание

Индекс

Поддържа се

Не се поддържат индекси с много колони.

Съдържание

Вмъкване на нова страница

Поддържа се частично

Новите раздели на същата страница може да изгубят част от свойствата си, като например горни/долни полета, горни/долни колонтитули, граници и номериране на редове.

Съдържание

Графични колекции на Office

Поддържа се

Вижте Таблица с графични функции за подробности.

Съдържание

Номериране на страници

Поддържа се

Съдържание

Картини

Поддържа се

Картините от документ, създаден в OpenOffice, не се показват.

Съдържание

Таблици

Поддържа се частично

Таблици с повече от 64 колони не се поддържат.

Съдържание

Текстови полета

Поддържа се частично

Текстовите полета не могат да бъдат вложени.

Съдържание

Съдържание

Поддържа се частично

В съдържанието се губят елементите, означени с поле SEQ.

Редактиране

Автокоригиране

Поддържа се

Редактиране

Изрязване, копиране и поставяне

Поддържа се

Редактиране

Плъзгане и пускане

Поддържа се

Редактиране

Пликове и етикети

Поддържа се

Редактиране

Избор

Поддържа се

Редактиране

Отмяна, връщане и повторение

Поддържа се

Файлови операции

WSS интегриране

Поддържа се

Форматиране

Граници и оцветяване

Поддържа се

Шарките при оцветяването не се поддържат.

Стиловете на граници на картини не се поддържат. Те се конвертират в плътна линия.

Форматиране

Водещи символи и номериране

Поддържа се

Разстоянието между номера/водещия символ и текста може да е малко по-различно.

Разредка между елементите на списъка е увеличена, за да съответства на редова разредка на документа.

Водещите символи по подразбиране в OpenOffice променят облика си, когато .odt файлът се отвори Word за уеб.

Форматиране

Големи начални букви

Поддържа се

Котвите за някои региони на полето не се поддържат.

Форматиране

Маркер

Поддържа се

Оцветяването с маркера се конвертира във фонов цвят на знаците, когато запишете документа.

Форматиране

Хоризонтални линии

Поддържа се

Форматиране

Абзац

Поддържа се

Форматиране

Разкриване на форматирането

Поддържа се

Форматиране

Стилове

Поддържа се

След като запишете документа в .odt формат, има увеличение в броя на стиловете и цялото форматиране във формата ODF е базирано на стилове.

Форматиране

Табулатори

Поддържа се

Не се поддържат позиционни табулатори.

Форматиране

Текстови колони

Поддържа се

Част от свойствата, свързани с раздела, може да бъдат изгубени, например горни/долни полета, горни/долни колонтитули, граници или номериране на редове.

Форматиране

Ориентация на текста

Поддържа се частично

Поддържат се следните формати за ориентация на текста:

rltb: от дясно наляво, отгоре надолу

lrtb: от ляво надясно, отгоре надолу

tbrl: отгоре надолу; от дясно наляво

Ориентацията на текста в клетка на таблица не се поддържа.

Форматиране

Позициониране

Поддържа се частично

Позицията на част от текстовите полета, рамки и фигури може да се промени в зависимост от типа на използваната котва.

Инфраструктура

Показалци

Поддържа се

Инфраструктура

Полета

Поддържа се частично

Полетата, които не се поддържат, се конвертират в обикновен текст.

Полетата, които се поддържат, продължават да се запазват като полета.

Полетата SEQ не се поддържат и това се отразява на поведението на съдържанията и надписите.

Инфраструктура

Хипервръзки

Поддържа се

Документите от OpenOffice нямат приложен стила за хипервръзка, но все пак работят.

Инфраструктура

OLE

Поддържа се частично

Обектите, вградени в документ, създаден в OpenOffice, не се показват. Типът изображение не се поддържа, а връзката е относителна.

Международни

IME

Поддържа се

Международни

Два реда в един

Поддържа се

Печат

Поддържа се

Проверка

Автоматично откриване на езика

Поддържа се

Проверка

Свойства на език

Поддържа се

Проверка

Правопис

Поддържа се

Областите от текст, маркирани с “Не проверявай правопис и граматика”, ще изгубят това свойство. За този текст вече ще се проверяват правописът и граматиката.

Графични функции

Следващата таблица показва кои графични функции се поддържат или частично се поддържат във формат OpenDocument (.odt).

  • Поддържа се     Както Word за уеб, така и форматът OpenDocument поддържат тази функция. Графиките, използващи тази функция, обикновено изглеждат и се държат по един и същи начин и в двата формата.

  • Поддържа се частично     Както Word за уеб, така и форматът OpenDocument поддържат тази функция, но графиките може да се показват различно между форматите. По принцип не се губят данни между форматите, но форматирането и начинът на работа с графиките може да е различен.

Основни фигури

Ниво на поддръжка

Коментари

Фигури

Поддържа се

Текстови полета

Поддържа се

Поддържат се с изключение на обектите вътре в текстови полета, които се поддържат частично в Word 2010. Графиките SmartArt, фигурите или текстовите полета вътре в текстово поле не се поддържат и се губят, когато отворите файла.

WordArt

Поддържа се

Опции за 3D фигури

Поддържа се

Картини

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат от ODF.

Обекти в диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите. Word 2010 не може да поддържа група, съдържаща диаграма, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла в Word 2010.

Ръкописна анотация

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в изображение на разширен метафайл (EMF).

Група обекти

Поддържа се частично

Някои обекти не могат да бъдат групирани заедно в Word 2010, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла във формат OpenDocument. Това включва всичко, групирано с диаграма, и картина, групирана с фигура, текстово поле или OLE обект.

Видимост на обектите

Поддържа се частично

Невидимите обекти стават видими след записване на файла и отварянето му отново в Word 2010.

Граници на обекти

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Стиловете на граници, които не се поддържат, се записват като стила на граница по подразбиране (черна, плътна линия).

Запълвания на обекти

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълванията с преливане с повече от две стъпки, които изгубват всички стъпки след първите две.

Форматиране на линии

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Преоцветяване на картина

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променено или премахнато.

Стилове на картина

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×