Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Ако диаграмата ви съдържа заглавия на диаграми (т.е. името на диаграмата) или надписите на осите (заглавията, показани на оста x, y или z на диаграма) и етикетите на данни (които предоставят допълнителни подробности за определена точка от данни в диаграмата), можете да редактирате тези заглавия и етикети.

Можете също да редактирате заглавия и етикети, които са независими от данните в работния лист, да го правите директно в диаграмата и да използвате форматиране с RTF текст, за да изглеждат по-добре.

Обърнете внимание, че можете да редактирате заглавия и етикети на данни, които са свързани с данни на работен лист в съответните клетки на работния лист. Ако например промените заглавието в клетка от "Годишни приходи" на "Годишни приходи" – тази промяна автоматично ще се появи в заглавията и етикетите на данни в диаграмата. Няма обаче да можете да използвате форматиране с RTF текст, когато правите промяна от клетка.

Когато редактирате свързано заглавие или етикет на данни в диаграмата (вместо в клетка), това заглавие или етикет на данни повече няма да бъдат свързани със съответната клетка на работния лист, а промените, които правите, не се показват в самия работен лист (въпреки че ще ги видите в диаграмата). Можете обаче да възстановите връзките между заглавията или етикетите на данни и клетките на работния лист.

След като приключите с редактирането на текста, можете да преместите етикетите на данни на различни позиции, ако е необходимо.

Забележка: За да направите някоя от промените, описани по-долу, диаграмата трябва вече да има заглавия или етикети на данни. За да научите как да ги добавяте, вижте Добавяне или премахване на заглавия в диаграма и Добавяне или премахване на етикети на данни в диаграма.

Какво искате да направите?

Редактиране на съдържанието на заглавие или етикет на данни в диаграмата

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да редактирате съдържанието на заглавие, щракнете върху заглавието на диаграмата или оста, които искате да промените.

  • За да редактирате съдържанието на етикет на данни, щракнете два пъти върху етикета на данни, който искате да промените.

   Първото щракване избира етикетите на данни за цялата серия от данни, а второто щракване избира етикета на отделните данни.

 2. Щракнете отново, за да поставите заглавието или етикета на данните в режим на редактиране, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените, въведете новия текст или стойност.

  За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да прекъснете линията, и след това натиснете КЛАВИША ENTER.

 3. Когато приключите с редактирането, щракнете извън текстовото поле, където сте направили промените в текста.

 4. За да форматирате текста в полето за заглавие или етикет на данни, направете следното:

  1. Щракнете в полето за заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. Щракнете с десния бутон в текстовото поле и след това щракнете върху текста, който искате.

   Освен това можете да използвате бутоните за форматиране на лентата (раздел Начало, група Шрифт). За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десния бутон върху него, да щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграма и след това да изберете желаните опции за форматиране.

Забележка: Размерът на полето за заглавие или етикет на данни се настройва на размера на текста. Не можете да преоразмерите полето за заглавие или етикет на данни и текстът може да стане отрязан, ако не се побере в максималния размер. За да побере повече текст, може вместо това да искате да използвате текстово поле. За повече информация вижте Добавяне на текстово поле към диаграма.

Най-горе на страницата

Редактиране на съдържанието на заглавие или етикет на данни, който е свързан с данни в работния лист

 1. В работния лист щракнете върху клетката, съдържаща текста на заглавието или етикета на данни, който искате да промените.

 2. Редактирайте съществуващото съдържание или въведете новия текст или стойност и след това натиснете КЛАВИША ENTER.

  Промените, които сте направили, се показват автоматично в диаграмата.

Най-горе на страницата

Възстанове връзката между заглавие или етикет на данни и клетка на работен лист

Връзките между заглавията или етикетите на данни и съответните клетки на работния лист се разбиват, когато редактирате съдържанието им в диаграмата. За да актуализирате автоматично заглавията или етикетите на данни с промените, които правите в работния лист, трябва да възстановите връзката между заглавията или етикетите на данни и съответните клетки на работния лист. За етикетите на данни можете да възстановите връзка по една серия от данни или за всички серии от данни едновременно.

В обобщена диаграма следните процедури възстановяват връзките между етикетите на данни и изходните данни (а не клетките на работния лист).

Възстановяване на връзката за заглавие на диаграма или ос

 1. В диаграма щракнете върху заглавието на диаграмата или оста, която искате да свържете към съответна клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Възстановяване на връзката за етикет на данни

Когато персонализирате съдържанието на етикет на данни в диаграмата, той вече не е свързан с данни в работния лист. Можете да възстановите връзката, като нулирате текста на етикета за всички етикети в серия от данни или можете да въведете препратка към клетката, съдържаща данните, към които искате да се свържете за всяка точка от данни едновременно.

Най-горе на страницата

Нулиране на текста на етикета

 1. В диаграма щракнете веднъж или два пъти върху етикета на данни, който искате да свържете към съответна клетка на работен лист.

  Първото щракване избира етикетите на данни за цялата серия от данни, а второто щракване избира етикета на отделните данни.

 2. Щракнете с десния бутон върху етикета на данните и след това щракнете върху Форматиране на етикет на данни или Форматиране на етикети на данни.

 3. Щракнете върху Опции за етикети, ако не е отметнато, и след това поставете отметка в квадратчето Нулиране на текста на етикета.

Най-горе на страницата

Възстановяване на връзка към данни в работния лист

 1. В диаграма щракнете върху етикета, който искате да свържете към съответна клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Промяна на позицията на етикетите на данни

Можете да промените позицията на един етикет на данни, като го плъзнете. Можете също да поставите етикети на данни в стандартна позиция спрямо техните маркери за данни. В зависимост от типа на диаграмата можете да избирате от различни опции за позициониране.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да пренаредите всички етикети на данни за цялата серия от данни, щракнете върху етикет на данни веднъж, за да изберете серията от данни.

  • За да преналозите определен етикет на данни, щракнете два пъти върху този етикет на данни, за да го изберете.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Етикети на даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Изображение на лентата на Excel

  За допълнителни опции за етикети на данни щракнете върху Още опцииза етикети на данни , щракнете върху Опции за етикети, ако не е избрано, и след това изберете личните опции.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×