Редактиране на шаблони

Независимо дали започвате от вграден шаблон, или актуализирате един от своите собствени, вградените инструменти на Word ви помагат да актуализирате шаблони, така че да отговарят на вашите нужди. За да актуализирате свой шаблон, отворете файла, направете желаните промени, след което запишете шаблона.

 1. Щракнете върху Файл > Отвори.

 2. Щракнете двукратно върху този компютър. (В Word 2013 щракнете двукратно върху компютър).

 3. Отидете на папката Шаблони по избор на Office, която се намира под Моите документи.

 4. Щракнете върху вашия шаблон и върху Отвори.

 5. Направете желаните промени, след което запишете и затворете шаблона.

Създаване на шаблони

Добавяне на градивни блокове към шаблон

Добавяне на контроли на съдържание към шаблон

Добавяне на контроли на съдържание

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

Вмъкване на контрола за картина

Вмъкване на разгъващ се списък или падащ списък

Вмъкване на контрола за избор на дата

Вмъкване на квадратче за отметка

Вмъкване на контрола за галерия с градивни блокове

Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание

Добавяне на текст с инструкции към шаблон

Добавяне на защита към шаблон

Добавяне на защита към части от шаблон

Присвояване на парола на шаблон

Добавяне на градивни блокове към шаблон

Градивните блокове са многократно използваеми части от съдържание или други части на документа, които се съхраняват в галерии, за да могат да бъдат преглеждани и повторно използвани по всяко време. Можете също да записвате градивни блокове и да ги разпространявате с шаблони.

Например може да създадете шаблон за отчет, който предоставя на потребителите на шаблона два типа обяснителни записки, от които да избират, когато създават своя собствен отчет, базиран на вашия шаблон.

Добавяне на контроли на съдържание към шаблон

Можете да създадете гъвкави шаблони чрез добавяне и конфигуриране на контроли на съдържание, като например контроли за текст в RTF формат, картини, падащи списъци или контроли за избиране на дата.

Например можете да създадете шаблон, който включва падащ списък. Ако разрешите редактирането на падащия списък, другите хора ще могат да променят опциите на списъка, така че да отговаря на техните нужди.

Забележка:  Ако няма налични контроли на съдържание, е възможно да сте отворили документ или шаблон, който е създаден в предишна версия на Word. За да използвате контроли на съдържание, трябва да конвертирате документа във файловия формат на Word 2013, като щракнете върху Файл > Информация > Конвертиране и след това върху OK. След като конвертирате документа или шаблона, го запишете.

За да можете да добавяте контроли на съдържание, трябва да покажете раздела Разработчик.

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Персонализиране на лентата.

 2. Под Персонализиране на лентата изберете Основни раздели.

 3. В списъка отметнете квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

Формула

Добавяне на контроли на съдържание

В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, а след това вмъкнете желаните контроли.

Времевата скала на слайда се превръща в списък с водещи символи

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

В контрола на съдържание за RTF текст потребителите могат да форматират текст като получер или курсив и могат да въвеждат множество абзаци. Ако искате да ограничите това, което потребителите въвеждат, вмъкнете контролата на съдържание за обикновен текст.

 1. В документа щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола за съдържание с RTF текст контрола за RTF текст или Контрола за съдържание с обикновен текст контрола за обикновен текст .

Вмъкване на контрола за картина

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола за картина Опции на раздел Действия .

Вмъкване на разгъващ се списък или падащ списък

В разгъващ се списък потребителите могат да избират от списък с възможности за избор, който вие предоставяте, или те могат да въведат своя собствена информация. В падащ списък потребителите могат да избират само от списъка с възможности за избор.

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола за разгъващ се списък опции за принтер в reader в windows 8 или Контрола за падащ списък контрола за падащо меню .

 2. Изберете контролата на съдържанието и след това в раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

  свойства на контролата за режим на разработчик

 3. За да създадете списък с възможности, щракнете върху Добавяне под Свойства на разгъващ се списък или Свойства на падащ списък.

 4. Въведете възможност за избор в полето Показвано име, например Да, Не или Може би. Повторете тази стъпка, докато всички възможности за избор са в падащото меню.

 5. Попълнете всички други свойства, които желаете.

Забележка:  Ако отметнете квадратчето Съдържанието не може да се редактира, потребителите няма да могат да щракват върху дадена възможност за избор.

Вмъкване на контрола за избор на дата

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата за избор на дата.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола за извличане на дата В групата ''Структура'' щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец .

Вмъкване на квадратче за отметка

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата квадратче за отметка.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола на съдържание на квадратче за отметка Поканване на хора във вашата мрежа да споделят документ .

Вмъкване на контрола за галерия с градивни блокове

Можете да използвате контроли за градивни блокове, когато искате хората да изберат конкретен текстов блок.

Например контролите за градивни блокове са полезни, ако настройвате шаблон за договор и трябва да добавите различни текстови шаблони в зависимост от специфичните изисквания на договора. Можете да създадете контроли на съдържание за RTF текст за всяка версия на текстовия шаблон и след това да използвате контроли за градивни блокове като контейнер за контролите на съдържание за RTF текст.

Можете също да използвате контрола за градивни блокове във формуляр.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола за съдържане на галерия от градивни блокове . .

 3. Щракнете върху контролата на съдържание, за да я изберете.

 4. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

  свойства на контролата за режим на разработчик

 5. Щракнете върху Галерия и Категория за градивните блокове, които искате да направите достъпни в контролата за градивни блокове.

Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание

 1. Изберете контролата на съдържание и щракнете върху Свойства в групата Контроли.

  свойства на контролата за режим на разработчик

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание изберете дали контролата на съдържание може да бъде изтрита или редактирана, когато някой използва вашия шаблон.

 3. За да запазите заедно няколко контроли на съдържание или дори няколко абзаца с текст, изберете контролите или текста и след това щракнете върху Групиране в групата Контроли.

  бутон за група в режим на разработчик

Например възможно е да имате правна забележка с три абзаца. Ако използвате командата "Групиране", за да групирате трите абзаца, правната забележка с три абзаца не може да бъде редактирана и може да бъде изтрита само като група.

Добавяне на текст с инструкции към шаблон

Текстът с инструкции може да подобри използваемостта на шаблона, който създавате. Можете да промените текста с инструкции по подразбиране в контролите на съдържание.

За да персонализирате текста с инструкции по подразбиране за потребителите на вашия шаблон, направете следното:

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране.

  Времевата скала на слайда се превръща в списък с водещи символи

 2. Щракнете върху контролата на съдържание там, където искате да промените текста с инструкции на контейнера.

 3. Редактирайте текста на контейнера и го форматирайте както искате.

 4. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, за да изключите функцията за проектиране и да запишете текста с инструкции.

Добавяне на защита към шаблон

Можете да добавите защита към отделни контроли на съдържание в шаблон, за да предотвратите изтриването или редактирането на определена контрола или група от контроли на съдържание от някого, или можете да защитите цялото съдържание на шаблона с парола.

Добавяне на защита към части от шаблон

 1. Отворете шаблона, към който искате да добавите защита.

 2. Изберете контролите на съдържание, за които искате да ограничите промените.

  Съвет:  Изберете множество контроли, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху контролите.

 3. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Групиране и след това отново върху Групиране.

  Изнесено означение номер две

 4. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

  свойства на контролата за режим на разработчик

 5. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание, под Заключване направете едно от следните неща:

  • Изберете квадратчето за отметка Контролата на съдържание не може да се изтрие, което позволява редактиране на съдържанието на контролата, но самата контрола не може да бъде изтрита от шаблона или документ, който се базира на шаблона.

  • Изберете квадратчето за отметка Съдържанието не може да се редактира, което ви позволява да изтриете контролата, но не ви позволява да редактирате съдържанието в контролата.

Използвайте тази настройка, когато искате да защитите текст, ако той е включен. Например ако често включвате правна забележка, така можете да сте сигурни, че текстът остава един и същ, и можете да изтриете правната забележка в документи, които не се нуждаят от нея.

Присвояване на парола на шаблон

За да присвоите парола на документа, така че само проверяващи, които знаят паролата, да могат да премахват защитата, направете следното:

 1. Отворете шаблона, на който искате да присвоите парола.

 2. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

 3. Под Започване на прилагането щракнете върху Да, започни прилагането на защита.

 4. Въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

Важно:  Ако решите да не използвате парола, всеки може да променя вашите ограниченията за редактиране.

Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. Несигурните пароли не комбинират тези елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да съдържат поне 8 знака. Като цяло, колкото по-дълга е една парола, толкова по-сигурна е.

От особена важност е да запомните вашата парола. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече и да ви я предостави. Съхранявайте записаните пароли на сигурно място, далече от информацията, която защитават.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×