Ред, в който Excel извършва операциите във формулите

В някои случаи редът, в който се извършва изчисляването, може да повлияе на връщаната от формулата стойност, така че е важно да се разбере как се определя редът и как можете да промените реда, за да получите желаните резултати.

 • Ред на изчисляване

  Формулите изчисляват стойности в определен ред. Формула в Excel започва със знак за равенство (=). Excel интерпретира знаците, които следват знака за равенство като формула. След знака за равенство са елементите, които трябва да се изчислят (операндите), като константи или препратки към клетки. Те са разделени с оператори за изчисление. Excel изчислява формулата от ляво надясно според определен ред за всеки оператор във формулата.

 • Приоритет на операторите във формули на Excel

  Ако комбинирате няколко оператора в една формула, Excel извършва операциите в реда, показан в следващата таблица. Ако една формула съдържа оператори с еднакви приоритети – например умножение и деление – Excel изчислява операторите отляво надясно.

  Оператор

  Описание

  : (двоеточие)

  (единичен интервал)

  , (запетая)

  Оператори за препратки

  Смяна на знака (като в –1)

  %

  Процент

  ^

  Степенуване

  * и /

  Умножение и деление

  + и –

  Събиране и изваждане

  &

  Свързване на два текстови низа (конкатенация)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Сравняване

 • Използване на скоби във формули на Excel

  За да промените реда на изчисление, поставете в скоби частта от формулата, която трябва да бъде изчислена първа. Например следната формула дава 11, защото Excel извършва умножението преди събирането. Формулата умножава 2 по 3 и след това добавя 5 към резултата.

  =5+2*3

  Ако обаче използвате скоби, за да промените синтаксиса, Excel първо събира 5 и 2, а след това умножава резултата по 3, като се получава 21.

  =(5+2)*3

  В следващия пример скобите, които обграждат първата част от формулата, принуждават Excel първо да изчисли B4+25 и след това да раздели резултата на сумата на стойностите в клетките D5, E5 и F5.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×