Спецификации и ограничения на работен лист и работна книга

Функция

Максимално ограничение

Отворени работни книги

Ограничението се определя от наличната памет и ресурсите на системата

Общ брой редове и колони в работен лист

1 048 576 реда и 16 384 колони

Ширина на колона

255 знака

Височина на ред

409 пункта

Нови страници

1026 хоризонтални и вертикални

Общ брой знаци, които може да съдържа една клетка

32 767 знака

Знакове в горен или долен колонтитул

255

Максимален брой линейни канали за всяка клетка

253

Листове в работна книга

Ограничението се определя от наличната памет (по подразбиране e 1 лист)

Цветове в една работна книга

16 милиона цвята (32 бита с пълен достъп до 24 битов цветови спектър)

Именувани изгледи в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Уникални формати на клетки/стилове на клетки

65,490

Стилове на запълване

256

Стилове и дебелина на линии

256

Уникални типове на шрифтове

1024 глобални шрифта, достъпни за използване; 512 за една работна книга

Числови формати в работна книга

Между 200 и 250, в зависимост от езиковата версия на Excel, която сте инсталирали.

Имена в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Прозорци в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Хипервръзки в работен лист

65,530

Екрани в един прозорец

4

Свързани листове

Ограничението се определя от наличната памет

Сценарии

Ограничението се определя от наличната памет; сумарният отчет показва само първите 251 сценария

Променливи клетки в един сценарий

32

Настройваеми клетки в Solver

200

Потребителски функции

Ограничението се определя от наличната памет

Диапазон на мащабиране

От 10 процента до 400 процента

Отчети

Ограничението се определя от наличната памет

Препратки за сортиране

64 при единично сортиране; неограничен брой, когато се използва последователни сортирания

Нива на отменяне

100

Полета във формуляр за данни

32

Параметри на работна книга

255 параметъра за една работна книга

Елементи, показани в падащи списъци

10 000

Избрани несъседни клетки

2 147 483 648 клетки

Максимални ограничения за съхраняване в паметта и размера на файлове за работните книги с модел на данни

32-битовата среда има ограничение от 2 гигабайта (ГБ) виртуално адресно пространство, споделяно от Excel, работната книга и добавките, които се изпълняват в същия процес. Дялът за модели на данни в адресното пространство може да стигне до 500-700 мегабайта (МБ), но може да бъде и по-малко, ако са заредени и други модели на данни и добавки.

64-битовата среда не налага строги ограничения върху размерите на файловете. Размерът на работната книга е ограничен само от свободната памет и ресурсите на системата.

Започвайки от Excel 2016, функционалността "Голямо осъзнаване на адресите" позволява на 32-битовата версия на Excel да използва два пъти паметта, когато потребителите работят на 64-битова операционна система Windows. За повече информация вижте Промяна на възможностите за големи адресни данни за Excel.

Забележка: Добавянето на таблици към модела на данни увеличава размера на файловете. Ако не планирате създаване на сложни отношения в модела на данни с използване на много източници на данни и типове данни в работната си книга, махнете отметката от квадратчето Добавяй тези данни към модела на данни, когато импортирате или създавате таблици, обобщени таблици или връзки с данни.

За повече информация вижте Спецификации и ограничения на модела на данни.

Ядра на процесора

64

Дължина на името на файла

218 знака – това включва пътя до файла. Например C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Спецификации и ограничения на изчисление

Функция

Максимално ограничение

Точност на число

15 цифри

Най-малкото позволено отрицателно число

-2,2251E-308

Най-малкото позволено положително число

2,2251E-308

Най-голямото позволено положително число

9,99999999999999E+307

Най-голямото позволено отрицателно число

-9,99999999999999E+307

Най-голямото положително число, позволено чрез формула

1,7976931348623158e+308

Най-голямото отрицателно число, позволено чрез формула

-1,7976931348623158e+308

Дължина на съдържанието на формула

8192 знака

Вътрешна дължина на формула

16 384 байта

Итерации

32 767

Масиви в работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Избрани диапазони

2,048

Аргументи във функция

255

Вложени нива във функции

64

Категории функции, зададени от потребителя

255

Брой на наличните функции в работен лист

341

Размер на стека на операндите

1,024

Зависимост между работни листове

64 000 работни листове, които могат да препращат към други листове

Зависимост на формула за масив между работни листове

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на област

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на област за един работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на единична клетка

4 милиарда формули, които могат да зависят от единична клетка

Дължина на съдържание на свързана клетка от затворени работни книги

32 767

Най-ранната дата, с която може да се извършват изчисления

1-ви януари 1900 г. (1-ви януари 1904 г., ако се използва системата за датиране от 1904 г.)

Най-късната дата, с която може да се извършват изчисления

31-ви декеври 9999 г.

Най-големият брой часове, които могат да бъдат въведени

9999:59:59

Спецификации и ограничения на чертане на диаграма

Функция

Максимално ограничение

Диаграми, свързани с работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Работни листове, препращащи към една диаграма

255

Серия от данни в една диаграма

255

Точки от данни в една серия от данни за 2D диаграми

Ограничението се определя от наличната памет

Точки от данни в една серия от данни за 3D диаграми

Ограничението се определя от наличната памет

Точки от данни за всички серии от данни в една диаграма

Ограничението се определя от наличната памет

Спецификации и ограничения на отчет с обобщена таблица и обобщена диаграма

Функция

Максимално ограничение

Отчети с обобщена таблица в лист

Ограничението се определя от наличната памет

Уникални елементи в едно поле

1 048 576

Полета в ред или колона в отчет с обобщена таблица

Ограничението се определя от наличната памет

Филтри за отчет в отчет с обобщена таблица

256 (могат да бъдат ограничени от наличната памет)

Полета за стойности в отчет с обобщена таблица

256

Изчисляеми елементи от формули в отчет с обобщена таблица

Ограничението се определя от наличната памет

Филтри за отчет в отчет с обобщена диаграма

256 (могат да бъдат ограничени от наличната памет)

Полета за стойности в отчет с обобщена диаграма

256

Изчисляеми елементи от формули в отчет с обобщена диаграма

Ограничението се определя от наличната памет

Дължина на MDX име за елемент на обобщена таблица

32 767

Дължина на релационен низ на обобщена таблица

32 767

Елементи, показани в падащи списъци

10 000

Работни книги с "Разрешаване на промени от повече от един потребител..." разрешена настройка

Ако настройката Разреши промени от повече от един потребител... е в за работна книга, се прилага следната информация. Тази настройка е достъпна, като щракнете върху раздела Преглед > Споделяне на работна книга. Обърнете внимание, че в по-новите версии на Excel бутонът Споделяне на работна книга е скрит. За да го видите, щракнете върху Файл >Опции > лентата с инструменти за бърз достъп. Отворете списъка под Избирай команди от и изберете Всички команди. Превъртайте този списък, докато не видите Споделяне на работна книга (старо). Изберете този елемент и щракнете върху Добави. Щракнете върху OK. Бутонът Споделяне на работна книга сега е в горната част на прозореца на Excel.

Функция

Максимално ограничение

Потребители, които могат да отварят файла едновременно

256

Лични изгледи в работната книга

Ограничението се определя от наличната памет

Дни, през които се запазва хронология на промените

32 767 (по подразбиране е 30 дни)

Работни книги, които могат да се обединят едновременно

Ограничението се определя от наличната памет

Клетки, които могат да бъдат осветени

32 767

Цветове, използвани за отбелязване на промени, направени от различни потребители, когато промените на осветяването са разрешени

32 (всеки потребител се идентифицира с отделен цвят; промените, направени от текущия потребител, се осветяват с морско синьо)

Таблици на Excel в работната книга

0 (нула)

Забележка: Работна книга, която съдържа една или повече таблици на Excel, не може да има разрешена настройката Разреши промени от повече от един потребител.

Спецификации и ограничения на работен лист и работна книга

Функция

Максимално ограничение

Отворени работни книги

Ограничението се определя от наличната памет и ресурсите на системата

Общ брой редове и колони в работен лист

1 048 576 реда и 16 384 колони

Ширина на колона

255 знака

Височина на ред

409 пункта

Нови страници

1026 хоризонтални и вертикални

Общ брой знаци, които може да съдържа една клетка

32 767 знака

Знакове в горен или долен колонтитул

255

Максимален брой линейни канали за всяка клетка

253

Листове в работна книга

Ограничена от наличната памет (по подразбиране е 3 листа)

Цветове в една работна книга

16 милиона цвята (32 бита с пълен достъп до 24 битов цветови спектър)

Именувани изгледи в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Уникални формати на клетки/стилове на клетки

65,490

Стилове на запълване

256

Стилове и дебелина на линии

256

Уникални типове на шрифтове

1024 глобални шрифта, достъпни за използване; 512 за една работна книга

Числови формати в работна книга

Между 200 и 250, в зависимост от езиковата версия на Excel, която сте инсталирали.

Имена в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Прозорци в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Хипервръзки в работен лист

65 530 хипервръзки

Екрани в един прозорец

4

Свързани листове

Ограничението се определя от наличната памет

Сценарии

Ограничението се определя от наличната памет; сумарният отчет показва само първите 251 сценария

Променливи клетки в един сценарий

32

Настройваеми клетки в Solver

200

Потребителски функции

Ограничението се определя от наличната памет

Диапазон на мащабиране

От 10 процента до 400 процента

Отчети

Ограничението се определя от наличната памет

Препратки за сортиране

64 при единично сортиране; неограничен брой, когато се използва последователни сортирания

Нива на отменяне

100

Полета във формуляр за данни

32

Параметри на работна книга

255 параметъра за една работна книга

Елементи, показани в падащи списъци

10 000

Избрани несъседни клетки

2 147 483 648 клетки

Ядра на процесора

64

Спецификации и ограничения на изчисление

Функция

Максимално ограничение

Точност на число

15 цифри

Най-малкото позволено отрицателно число

-2,2251E-308

Най-малкото позволено положително число

2,2251E-308

Най-голямото позволено положително число

9,99999999999999E+307

Най-голямото позволено отрицателно число

-9,99999999999999E+307

Най-голямото положително число, позволено чрез формула

1,7976931348623158e+308

Най-голямото отрицателно число, позволено чрез формула

-1,7976931348623158e+308

Дължина на съдържанието на формула

8192 знака

Вътрешна дължина на формула

16 384 байта

Итерации

32 767

Масиви в работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Избрани диапазони

2,048

Аргументи във функция

255

Вложени нива във функции

64

Категории функции, зададени от потребителя

255

Брой на наличните функции в работен лист

341

Размер на стека на операндите

1,024

Зависимост между работни листове

64 000 работни листове, които могат да препращат към други листове

Зависимост на формула за масив между работни листове

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на област

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на област за един работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на единична клетка

4 милиарда формули, които могат да зависят от единична клетка

Дължина на съдържание на свързана клетка от затворени работни книги

32 767

Най-ранната дата, с която може да се извършват изчисления

1-ви януари 1900 г. (1-ви януари 1904 г., ако се използва системата за датиране от 1904 г.)

Най-късната дата, с която може да се извършват изчисления

31-ви декеври 9999 г.

Най-големият брой часове, които могат да бъдат въведени

9999:59:59

Спецификации и ограничения на чертане на диаграма

Функция

Максимално ограничение

Диаграми, свързани с работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Работни листове, препращащи към една диаграма

255

Серия от данни в една диаграма

255

Точки от данни в една серия от данни за 2D диаграми

Ограничението се определя от наличната памет

Точки от данни в една серия от данни за 3D диаграми

Ограничението се определя от наличната памет

Точки от данни за всички серии от данни в една диаграма

Ограничението се определя от наличната памет

Спецификации и ограничения на отчет с обобщена таблица и обобщена диаграма

Функция

Максимално ограничение

Отчети с обобщена таблица в лист

Ограничението се определя от наличната памет

Уникални елементи в едно поле

1 048 576

Полета в ред или колона в отчет с обобщена таблица

Ограничението се определя от наличната памет

Филтри за отчет в отчет с обобщена таблица

256 (могат да бъдат ограничени от наличната памет)

Полета за стойности в отчет с обобщена таблица

256

Изчисляеми елементи от формули в отчет с обобщена таблица

Ограничението се определя от наличната памет

Филтри за отчет в отчет с обобщена диаграма

256 (могат да бъдат ограничени от наличната памет)

Полета за стойности в отчет с обобщена диаграма

256

Изчисляеми елементи от формули в отчет с обобщена диаграма

Ограничението се определя от наличната памет

Дължина на MDX име за елемент на обобщена таблица

32 767

Дължина на релационен низ на обобщена таблица

32 767

Елементи, показани в падащи списъци

10 000

Работни книги с "Разрешаване на промени от повече от един потребител..." разрешена настройка

Ако настройката Разреши промени от повече от един потребител... е в за работна книга, се прилага следната информация. Тази настройка е достъпна, като щракнете върху раздела Преглед > Споделяне на работна книга.

Функция

Максимално ограничение

Потребители, които могат да отварят и споделят файла едновременно

256

Лични изгледи в работната книга

Ограничението се определя от наличната памет

Дни, през които се запазва хронология на промените

32 767 (по подразбиране е 30 дни)

Работни книги, които могат да се обединят едновременно

Ограничението се определя от наличната памет

Клетки, които могат да бъдат осветени в работната книга

32 767

Цветове, използвани за отбелязване на промени, направени от различни потребители, когато промените на осветяването са разрешени

32 (всеки потребител се идентифицира с отделен цвят; промените, направени от текущия потребител, се осветяват с морско синьо)

Таблици на Excel в работната книга

0 (нула)

Забележка: Работна книга, която съдържа една или повече таблици на Excel, не може да има разрешена настройката Разреши промени от повече от един потребител.

Спецификации и ограничения на работен лист и работна книга

Функция

Максимално ограничение

Отворени работни книги

Ограничението се определя от наличната памет и ресурсите на системата

Общ брой редове и колони в работен лист

1 048 576 реда и 16 384 колони

Ширина на колона

255 знака

Височина на ред

409 пункта

Нови страници

1026 хоризонтални и вертикални

Общ брой знаци, които може да съдържа една клетка

32 767 знака

Знакове в горен или долен колонтитул

255

Максимален брой линейни канали за всяка клетка

253

Листове в работна книга

Ограничена от наличната памет (по подразбиране е 3 листа)

Цветове в една работна книга

16 милиона цвята (32 бита с пълен достъп до 24 битов цветови спектър)

Именувани изгледи в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Уникални формати на клетки/стилове на клетки

65,490

Стилове на запълване

256

Стилове и дебелина на линии

256

Уникални типове на шрифтове

1024 глобални шрифта, достъпни за използване; 512 за една работна книга

Числови формати в работна книга

Между 200 и 250, в зависимост от езиковата версия на Excel, която сте инсталирали.

Имена в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Прозорци в една работна книга

Ограничението се определя от наличната памет

Хипервръзки в работен лист

65 530 хипервръзки

Екрани в един прозорец

4

Свързани листове

Ограничението се определя от наличната памет

Сценарии

Ограничението се определя от наличната памет; сумарният отчет показва само първите 251 сценария

Променливи клетки в един сценарий

32

Настройваеми клетки в Solver

200

Потребителски функции

Ограничението се определя от наличната памет

Диапазон на мащабиране

От 10 процента до 400 процента

Отчети

Ограничението се определя от наличната памет

Препратки за сортиране

64 при единично сортиране; неограничен брой, когато се използва последователни сортирания

Нива на отменяне

100

Полета във формуляр за данни

32

Параметри на работна книга

255 параметъра за една работна книга

Падащи списъци за филтриране

10 000

Спецификации и ограничения на изчисление

Функция

Максимално ограничение

Точност на число

15 цифри

Най-малкото позволено отрицателно число

-2,2251E-308

Най-малкото позволено положително число

2,2251E-308

Най-голямото позволено положително число

9,99999999999999E+307

Най-голямото позволено отрицателно число

-9,99999999999999E+307

Най-голямото положително число, позволено чрез формула

1,7976931348623158e+308

Най-голямото отрицателно число, позволено чрез формула

-1,7976931348623158e+308

Дължина на съдържанието на формула

8192 знака

Вътрешна дължина на формула

16 384 байта

Итерации

32 767

Масиви в работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Избрани диапазони

2,048

Аргументи във функция

255

Вложени нива във функции

64

Категории функции, зададени от потребителя

255

Брой на наличните функции в работен лист

341

Размер на стека на операндите

1,024

Зависимост между работни листове

64 000 работни листове, които могат да препращат към други листове

Зависимост на формула за масив между работни листове

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на област

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на област за един работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Зависимост на единична клетка

4 милиарда формули, които могат да зависят от единична клетка

Дължина на съдържание на свързана клетка от затворени работни книги

32 767

Най-ранната дата, с която може да се извършват изчисления

1-ви януари 1900 г. (1-ви януари 1904 г., ако се използва системата за датиране от 1904 г.)

Най-късната дата, с която може да се извършват изчисления

31-ви декеври 9999 г.

Най-големият брой часове, които могат да бъдат въведени

9999:59:59

Спецификации и ограничения на чертане на диаграма

Функция

Максимално ограничение

Диаграми, свързани с работен лист

Ограничението се определя от наличната памет

Работни листове, препращащи към една диаграма

255

Серия от данни в една диаграма

255

Точки от данни в една серия от данни за 2D диаграми

32,000

Точки от данни в една серия от данни за 3D диаграми

4,000

Точки от данни за всички серии от данни в една диаграма

256,000

Спецификации и ограничения на отчет с обобщена таблица и обобщена диаграма

Функция

Максимално ограничение

Отчети с обобщена таблица в лист

Ограничението се определя от наличната памет

Уникални елементи в едно поле

1 048 576

Полета в ред или колона в отчет с обобщена таблица

Ограничението се определя от наличната памет

Филтри за отчет в отчет с обобщена таблица

256 (могат да бъдат ограничени от наличната памет)

Полета за стойности в отчет с обобщена таблица

256

Изчисляеми елементи от формули в отчет с обобщена таблица

Ограничението се определя от наличната памет

Филтри за отчет в отчет с обобщена диаграма

256 (могат да бъдат ограничени от наличната памет)

Полета за стойности в отчет с обобщена диаграма

256

Изчисляеми елементи от формули в отчет с обобщена диаграма

Ограничението се определя от наличната памет

Дължина на MDX име за елемент на обобщена таблица

32 767

Дължина на релационен низ на обобщена таблица

32 767

Работни книги с "Разрешаване на промени от повече от един потребител..." разрешена настройка

Ако настройката Разреши промени от повече от един потребител... е в за работна книга, се прилага следната информация. Тази настройка е разрешена, когато използвате споделени работни книги.

Функция

Максимално ограничение

Потребители, които могат да отварят и споделят работната книга едновременно

256

Лични изгледи в работната книга

Ограничението се определя от наличната памет

Дни, през които се запазва хронология на промените

32 767 (по подразбиране е 30 дни)

Работни книги, които могат да се обединят едновременно

Ограничението се определя от наличната памет

Клетки, които могат да бъдат осветени

32 767

Цветове, използвани за отбелязване на промени, направени от различни потребители, когато промените на осветяването са разрешени

32 (всеки потребител се идентифицира с отделен цвят; промените, направени от текущия потребител, се осветяват с морско синьо)

Таблици на Excel в работната книга

0 (нула)

Забележка: Работна книга, която съдържа една или повече таблици на Excel, не може да има разрешена настройката Разреши промени от повече от един потребител.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×