Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Ако имате хронологични данни, базирани на време, можете да ги използвате, за да създадете прогноза. Когато създавате прогноза, Excel създава нов работен лист, съдържащ както таблица на хронологичните и на прогнозираните стойности, така и диаграма, изразяваща тези данни. Прогнозата може да ви помогне да предвиждате бъдещи продажби, изисквания към инвентар или потребителски тенденции.

Информация за това как се изчислява прогнозата, и за опциите, които можете да промените, можете да намерите в края на тази статия.

Част от електронна таблица, показваща таблицата на прогнозираните числа и диаграма на прогноза

Създаване на прогноза

 1. В работен лист въведете две серии от данни, които съответстват помежду си:

  • Серия от записи с дата или час за времевата линия

  • Серия от съответните стойности

   Тези стойности ще бъдат прогнозирани за дати в бъдещето.

  Забележка: Времевата линия изисква съгласувани интервали между точки от данни в нея. Например месечни интервали със стойности на 1-во число всеки месец, годишни интервали или числови интервали. Няма проблем, ако в серията на вашата времева линия липсват до 30% от точките от данни или има няколко числа с едно и също клеймо с дата и час. Прогнозата все още ще бъде точна. Обобщаване на данните преди създаването на прогнозата обаче ще доведе до по-точни резултати от прогнозирането.

 2. Изберете и двете серии данни.

  Съвет: Ако изберете клетка в една от сериите, Excel автоматично избира останалата част от данните.

 3. В раздела Данни, в групата Прогноза щракнете върху Лист на прогноза.

  Бутонът "Лист за прогнози" в раздела "Данни"

 4. В полето Създаване на работен лист с прогнози изберете линейна диаграма или колонна диаграма за визуално представяне на прогнозата.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Създаване на работен лист за прогнози" със свити "Опции"

 5. В полето Край на прогнозата изберете крайна дата и щракнете върху Създай.

  Excel създава нов работен лист, съдържащ както таблица на хронологичните и на прогнозираните стойности, така и диаграма, изразяваща тези данни.

  Ще намерите новия работен лист отляво на ("пред") листа, в който сте въвели серията от данни.

Персонализиране на прогнозата

Ако искате да променяте разширените настройки за вашата прогноза, щракнете върху Опции.

Ще намерите информация за всяка от опциите в таблицата по-долу.

Опции за прогнози

Описание

Начало на прогнозата

Изберете дата за започване на прогнозата. Когато изберете дата преди края на хронологичните данни, в прогнозата се използват само данните преди началната дата (това понякога се нарича "ретроспективен анализ").

Съвети: 

 • Стартирането на вашата прогноза преди последната хрочова точка ви дава усещане за точността на прогнозирането, тъй като можете да сравните прогнозираната серия с действителните данни. Ако обаче сте стартирали прогнозата прекалено рано, генерираната прогноза няма непременно да представлява прогнозата, която ще получите при използването на всички хронологични данни. Използването на всички хронологични данни ви дава по-точна прогноза.

 • Ако данните ви са сезонни, се препоръчва започване на прогнозата преди последната хронологична точка.

Доверителен интервал

Поставете или изчистете отметката от Доверителен интервал, за да го покажете или скриете. Доверителният интервал е диапазонът, ограждащ всяка прогнозирана стойност, в който се очаква да попаднат 95% от точките в бъдеще, въз основа на прогнозата (с нормално разпределение). Доверителният интервал може да ви помогне да прецените точността на прогнозата. По-малък интервал означава по-голямо доверие в прогнозата за конкретната точка. Нивото на доверие по подразбиране от 95% може да се промени с помощта на стрелките нагоре или надолу.

Сезонност

Сезонност е число за продължителност (брой точки) на сезонния модел, което се открива автоматично. Например в годишен цикъл на продажбите, като всяка точка представлява месец, сезонността е 12. Можете да заместите автоматичното откриване, като изберете Ръчно задаване и след това изберете число.

Забележка: Когато сезонността се настройва ръчно, избягвайте стойност по-малко от 2 цикъла на хронологични данни. При по-малко от 2 цикъла Excel не може да идентифицира сезонните компоненти. А когато сезонността не е достатъчно значима, за да бъде открита от алгоритъма, прогнозирането ще се върне към линейна тенденция.

Диапазон на времевата линия

Тук се променя диапазонът, използван за времевата линия. Този диапазон трябва да съвпада с Диапазон на стойностите.

Диапазон на стойностите

Тук се променя диапазонът, използван за серията от стойности. Този диапазон трябва да съвпада с Диапазон на времевата линия.

Попълни липсващите точки с помощта на

За да борави с липсващи точки, Excel използва интерполация, което означава, че една липсваща точка ще бъде попълнена като претеглена средна стойност на съседните точки, стига да липсват по-малко от 30% от точките. Вместо това може да третирате липсващите точки като нули, като щракнете върху Нули в списъка.

Агрегирани дублирания с помощта на

Когато вашите данни съдържат множество стойности с едно и също клеймо за час и дата, Excel ще агрегира стойностите. За да използвате друг метод за изчисление, като например МедианаилиБрой , изберете изчислението, което искате, от списъка.

Включи прогнозната статистика

Отметнете това квадратче, ако искате допълнителна статистическа информация за прогнозата да бъде включена в нов работен лист. Това добавя таблица със статистически данни, генерирани с помощта на FORECAST. ETS. STAT функция и включва мерки, като например коефициентите на изглаждане (алфа, бета, гама) и метрики за грешки (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Формули, използвани в прогнозирането на данни

Когато използвате формула, за да създадете прогноза, тя връща таблица с хронологични и прогнозирани данни и диаграма. Прогнозата предсказва бъдещи стойности с помощта на вашите съществуващи данни, базирани на време, и AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS).

Таблицата може да съдържа следните колони, три от които са изчисляеми колони:

 • Колона за хронологично време (вашата серия от данни, базирани на време)

 • Колона за хронологични стойности (вашата съответна серия от данни със стойности)

 • Колона за прогнозираните стойности (изчислени чрез FORECAST.ETS)

 • Две колони, представляващи доверителния интервал (изчислен чрез FORECAST.ETS.CONFINT). Тези колони се показват само когато доверителния интервал е отметнато в секцията Опции на полето.

Изтегляне на примерна работна книга

Щракнете върху тази връзка, за да изтеглите работна книга с примери за функцията FORECAST.ETS на Excel

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Сродни теми

Функции за прогнозиране

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×