Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

За да направите тема по избор, започнете с вградена тема на Office и я променете, като промените някой от цветовете, шрифтовете или ефектите:

 1. Промяна на настройките за цвят, шрифт и ефект на темата.

 2. Запишете настройките като нова тема във вашата галерия с теми.

Тези стъпки са описани по-долу.

Персонализиране на елементите на тема

Редактирайте тема, за да промените цветовете, шрифтовете и ефектите.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Цветовете на темата съдържат четири цвята за текст и фон, шест цвята за акцентиране и два цвята за хипервръзки. Под Образец можете да видите как изглеждат стиловете и цветовете на шрифта на текста, преди да се спрете на вашата комбинация от цветове.

 1. В раздела Проектиране, в групата Варианти изберете стрелката надолу, която отваря галерията с цветовите варианти

  Избор на стрелката надолу, която отваря галерията с цветовите варианти
 2. Изберете Цветове, след което щракнете върху Персонализиране на цветове.

  Отваря се диалоговият прозорец Създаване на нови цветове за тема.

 3. В диалоговия прозорец Създаване на нови цветове за тема , под Цветове за тема направете едно от следните неща:

  показва диалоговия прозорец за цвят на тема по избор в PowerPoint
 4. Изберете бутона до името на елемента за цвят на темата (например Акцентиране 1 или Хипервръзка), който искате да промените, и след това изберете цвят под Цветове за теми.

  -или-

  Изберете Още цветове и направете едно от следните неща:

  • В раздела Стандартни изберете цвят.

  • В раздела По избор въведете номера на формулата на цвета за точния цвят, който желаете.

   Повторете за всички елементи за цвят на темата, които искате да промените.

 5. В полето Име въведете подходящо име за новата комбинация от цветове на темата и след това изберете Запиши.

  Съвет: Ако искате да върнете всички елементи за цвят на темата към техните първоначални цветове за тема, изберете Начално състояние, преди да изберете Запиши.

 6. След като сте определили цветова схема по избор, тя е достъпна от падащото меню Цветове:

  След като дефинирате цветова схема по избор, тя се показва в падащото меню "Цветове"

Промяната на шрифтовете на темата актуализира целия текст на заглавията и водещите символи във вашата презентация.

 1. В раздела Изглед изберете Образец за слайд. След това в раздела Образец за слайд изберете Шрифтове Изображение на бутони след това Персонализиране на шрифтове.

  диалогов прозорец за шрифтове по избор в PowerPoint

 2. В диалоговия прозорец Създаване на нови шрифтове за тема в полетата Шрифт на заглавие и Шрифт на основния текст изберете шрифтовете, които искате да използвате.

 3. В полето Име въведете подходящо име за новите шрифтове на темата, след което изберете Запиши.

Ефектите за тема включват сенки, отражения, линии, запълвания и други. Въпреки че не можете да създадете свой набор от ефекти за тема, можете да изберете набор от ефекти, подходящи за вашата презентация.

 1. В раздела Изглед изберете Образец за слайд. След това в раздела Образец за слайд изберете Ефекти Изображение на бутон.

 2. Изберете набора от ефекти, който искате да използвате.

  Промяна на ефектите за тема

Запишете промените, които сте извършили в цветовете, шрифтовете и ефектите, във вид на тема (.thmx файл). По този начин ще можете да прилагате новата тема към други ваши презентации.

 1. В раздела Изглед изберете Образец за слайд. След това в раздела Образец на слайд изберете Теми.

 2. Щракнете върху Запис на текуща тема.

 3. В полето Име на файл въведете подходящо име за темата, след което щракнете върху Запиши.

  Забележка: Коригираната тема се записва като .thmx файл в папката "Теми на документ" на вашия локален диск и се добавя автоматично към списъка с теми по избор в раздела Проектиране – в групата Теми.

Важно:  Office 2010 вече не се поддържа. Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройване сега

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Когато щракнете върху Цветове в групата Теми, цветовете, които виждате до името на темата, представляват цветовете за акцентиране и хипервръзка за съответната тема. Ако промените някой от тези цветове, за да създадете собствен набор от цветове за тема, цветовете, които се показват в бутона Цветове и до името на Тема, ще се актуализират по съответния начин.

цветове на тема

Галерията с цветове за тема показва всички набори от цветове от вградените теми. Както е показано по-долу, цветовете за тема съдържат четири цвята за текст и фон, шест цвята за акцентиране и два цвята за хипервръзки. Под Пример можете да видите как изглеждат стиловете и цветовете на шрифта на текста, преди да се спрете на вашата комбинация от цветове.

показва диалоговия прозорец за цвят на тема по избор в PowerPoint

 1. В раздела Проектиране, в групата Теми щракнете върху Цветове, след което щракнете върху Създаване на нови цветове за тема.

  Съвет: Цветовете в бутона Цветове , Изображение на бутон представят темата, приложена към вашата презентация.

 2. Под Цветове за тема щракнете върху бутона до името на елемента за цвят на темата, който искате да промените.

 3. Под Цветове за тема направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху стрелката надолу за цвета, който искате да промените, след което изберете цвят от основния списък.

  • Щракнете върху Още цветове и направете едно от следните неща:

   • В раздела Стандартни изберете цвят.

   • В раздела По избор въведете информацията за желания от вас цвят.

    Повторете стъпки 2 и 3 за всички елементи за цвят на темата, които искате да промените.

    Съвет: Под Пример можете да видите ефекта от промените, които извършвате.

 4. В полето Име въведете подходящо име за новите цветове на темата и след това щракнете върху Запиши.

  Съвет: Ако искате да върнете всички елементи на цветове на тема към техните първоначални цветове на тема, щракнете върху Начално състояние, преди да щракнете върху Запиши.

Всяка тема на Office определя два шрифта – един за заглавията и един за основния текст. Това може да е един и същ шрифт (използван навсякъде) или два различни шрифта. PowerPoint използва тези шрифтове за изграждане на автоматични стилове на текста. Промяната на шрифтовете на темата актуализира целия текст на заглавията и водещите символи във вашата презентация.

Когато щракнете върху Шрифтове в групата Теми, имената на шрифта за заглавията и на шрифта за основния текст, използвани за всеки шрифт на тема, се появяват под името на темата.

Избор на шрифт на тема

Както е показано по-долу, можете да промените шрифтовете за заглавия и основен текст на съществуваща тема, така че да отговарят на стила на вашата презентация.

диалогов прозорец за шрифтове по избор в PowerPoint

Под Пример можете да видите примери на избраните от вас стилове за заглавията и основния текст.

 1. В раздела Проектиране , в групата Теми щракнете върху Шрифтове Изображение на бутони след това върху Създаване на нови шрифтове за тема.

 2. В полетата Шрифт на заглавие и Шрифт на основния текст изберете шрифтовете,които искате да използвате.

 3. В полето Име въведете подходящо име за новите шрифтове на тема и тогава щракнете върху Запиши.

Ефектите за тема са набори от линии и ефекти на запълване. Както е показано по-долу, можете да изберете ефекти от различни групи, така че да отговарят на стила на вашата презентация.

Ефекти на тема

Макар че не можете да създадете собствен набор от ефекти за тема, можете да изберете ефекта, който искате да използвате във вашата собствена тема за документ или презентация.

 1. В раздела Проектиране , в групата Теми щракнете върху Ефекти Изображение на бутон.

 2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

Запишете промените, които сте извършили в цветовете, шрифтовете или ефектите за линии и запълване на съществуваща тема, за да можете да ги прилагате към други документи или презентации.

 1. В раздела Проектиране , в групата Теми щракнете върху Още Бутон "Още".

 2. Щракнете върху Запис на текуща тема.

 3. В полето Име на файла въведете подходящо име за новата тема и след това щракнете върху Запиши.

  Съвет: Коригираната тема се записва като .thmx файл в папката "Теми на документ" на вашия локален диск и се добавя автоматично към списъка с теми по избор в раздела Проектиране на групата Теми.

Персонализиране на тема

 1. За да намерите тема, която да използвате във вашата презентация, щракнете върху раздела Проектиране , щракнете върху тема и вижте как тя се визуализира в слайда.

  PPT for Mac Themes
 2. Можете допълнително да персонализирате темата, като промените шрифтовете, цветовете и фоновите цветове в раздела Проектиране .

  За да промените шрифтовете и цветовете, щракнете върху стрелката надолу в галерията Варианти и след това щракнете върху Шрифтове, Цветове или Стилове за фон.

  PowerPoint for Mac Variants Gallery

За по-фино настройване на персонализацията можете да редактирате образеца на слайд.

Записване на вашата персонализирана тема

 1. В раздела Проектиране посочете произволна тема и щракнете върху бутона със стрелка надолу, който се показва под панела за теми.

 2. Щракнете върху Запис на текуща тема.

  Когато запишете темата в папката Теми, тя автоматично ще се покаже в галерията под Теми по избор. Ако вашата тема не е в папката Теми, щракнете върху Преглед за теми, за да потърсите темата в записаното й местоположение.

  PPT for Mac Save your theme

Свързана информация

Какво е образец на слайд?

Създаване или промяна на оформления на слайд в PowerPoint for Mac

Създаване или изтриване на цвят на тема по избор

Общ преглед на темите

Тема е схема за проектиране от цветове, шрифтове и фон, които прилагате към своите слайдове.

Използването на тема дава на вашата презентация по-хармоничен облик с минимални усилия. Текстът и графиката автоматично приемат размера, цветовете и разположението, дефинирани от темата, което означава по-малко ръчна работа, докато създавате отделни слайдове.

След като създадете тема, тя се намира в раздела Проектиране в галерията Теми. За да изпробвате дадена тема, задръжте показалеца върху миниатюра в галерията Теми и обърнете внимание как се променя обликът на вашия слайд.

Ето четири различни теми, приложени към един и същ слайд:

Предварително зададена тема "Дивидент"
Предварително зададена тема "Перо"
Предварително зададена тема "Сегмент"
Предварително зададена тема "Пакет"

Вж. също

Разбиране на разликата между шаблони и теми на PowerPoint

Премахване или промяна на текущата тема

Форматиране на фоновия цвят на слайдовете

Изтегляне на предварително проектирани теми от create.microsoft.com

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×