Управление на достъпа до информацията за вашата наличност в Lync

Какво значи "наличност" в Lync"? Какво значи "поверителна връзка" в Lync? Защо трябва да знам? Ако сте се чудили за тези или други подобни въпроси, ще намерите отговорите тук. Първо ще дадем определения на някои ключови термини. Тогава ще обобщим до каква информация всяка поверителна връзка предоставя достъп. Накрая ще обясним как да промените поверителните връзки, които имате с вашите контакти, и как да ограничите достъпа до своята информация за наличност, когато ви се налага.

Какво точно представлява информацията за наличност?

Информацията за наличността ви включва вашето състояние на наличност (например Наличен или Отсъства), индикатор за наличност с цветен код (например зелен, жълт или червен), график, местоположение, лични бележки или бележки "Извън офиса".

Какво представляват поверителните връзки?

В Lync поверителните връзки контролират каква част от информацията за вашата наличност може се вижда от другите. Всеки от вашите контакти има една от пет поверителни връзки с вас, като всяка връзка дава достъп до различно количество информация. Например Колеги, връзката, която по подразбиране получават всички нови контакти, когато ги добавите, могат да научат повече за това къде се намирате, кога ще сте налични и как да ви намерят, отколкото Външни контакти, но по-малко, отколкото Работна група. Приятели и семейство, както можете да очаквате, могат да видят повече от тази информация, отколкото всички други. (Изключение тук е, че контактите, с които имате във връзка Работна група, може да трябва да ви намерят на работното място, така че само тези контакти могат да виждат вашите места на събрания и да получават вниманието ви чрез Lync дори ако сте задали състоянието си на "Не ме безпокойте".)

Кои нива на поверителност дават достъп до дадена съответна информация?

Тази таблица показва кой какво може да види:

Тип информация:

Достъпна за:

Външни контакти?

Колеги?

Работна група?

Приятели и семейство?

Информация за наличност

Да

Да

Да

Да

Състояние на наличност

Да

Да

Да

Да

Показвано име

Да

Да

Да

Да

Имейл адрес

Да

Да

Да

Да

Длъжност *

Да

Да

Да

Да

Служебен телефон *

Да

Да

Мобилен телефон *

Да

Домашен телефон *

Да

Друг телефон

Да

Да

Да

Да

Фирма *

Да

Да

Да

Да

Офис *

Да

Да

Да

Да

Сайт на SharePoint *

Да

Местоположение за събрание #

Да

Тема на събранието #

Да

Да

Да

Заетост

Да

Да

Да

Работно време

Да

Да

Да

Местоположение #

Да

Да

Да

Бележки (бележка "Извън офиса")

Да

Да

Да

Бележки (лични)

Да

Да

Да

Последно активен

Да

Да

Да

Уеб адрес на лична снимка (ако е приложимо)

Да

Да

Да

Да

 • Звездичката (*) горе указва, че ако тази информация е дефинирана в справочната услуга на организацията, тя ще бъде видима за всички контакти във вашата организация, независимо от поверителната връзка, и за външни контакти (ако са конфигурирани и разпознати от мрежата на вашата организация).

 • Знакът # по-горе указва, че тази информация е видима по подразбиране.

Промяна на поверителната ви връзка с даден контакт

За да видите контактите си според поверителните им връзки:

 • Отворете Lync и в списъка с контакти щракнете върху раздела Връзки в областта точно над контактите (други опции са Групи,Състояние и Нова).

За да промените поверителната връзка, която имате с даден контакт:

 • В списъка с контакти щракнете с десния бутон върху контакт, посочете Промяна на поверителната връзка и щракнете върху нова поверителна връзка за контакта.

По подразбиране за контактите се задава поверителната връзка Колеги, когато ги добавите към списъка с контакти. Ако имате контакти, на които по-нататък сте задали друга връзка, можете да промените поверителната връзка отново на Колеги, като щракнете върху Колеги или Автоматично назначаване на връзка.

Скриване на вашето местоположение

По подразбиране Lync актуализира местоположението ви, когато влизате от различни места. Можете да скриете тази информация от други хора, като направите следното:

 1. В основния прозорец на Lync щракнете върху менюто за местоположение под името ви.

 2. Изчистете отметката от квадратчето до Показвай моето местоположение на останалите.

Разрешаване на режим на поверителност

По подразбиране всички освен Блокирани контакти могат да виждат състоянието ви на наличност. За да промените настройките за поверителност, можете да направите следното:

 1. В основния прозорец на Lync щракнете върху бутона Опции.

 2. В диалоговия прозорец Lync – Опции щракнете върху Състояние и след това направете едно от следните неща:

 3. Щракнете върху Искам всеки да може да вижда моята наличност независимо от системните настройки (игнориране на настройките по подразбиране)

 4. Щракнете върху Искам системният администратор да решава – в момента всеки може да вижда моята наличност, но това може да се промени в бъдеще.

За режима с усилена поверителност

Ако вашата организация е разрешила режима с усилена поверителност в Lync, можете да изберете дали да ограничите достъпа до информацията ви за наличност само до хора, които сте добавили в списъка си с контакти. Можете да направите това, като изберете едно от следните неща в прозореца Опции > Състояние:

 • Искам всеки да може да вижда моята наличност

 • Искам само хора от списъка ми с контакти да виждат моята наличност

Важно: Ако стартирате Lync в поверителен режим, по-старите версии на Microsoft Communicator ще бъдат блокирани.

Блокиране на контакт

За да попречите на даден контакт да ви търси чрез незабавно съобщение или телефон в Lync:

 1. В списъка с контакти щракнете с десния бутон върху контакта, който искате да блокирате.

 2. Щракнете върху Промяна на поверителната връзка и след това върху Блокирани контакти.

Забележка: Името и имейл адресът ви все още ще бъдат видими за блокираните контакти.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×