Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Ако искате да покажете числа като парични стойности, трябва да форматирате тези числа като валута. За да направите това, прилагате числов формат "Валута" или "Счетоводство" към клетките, които искате да форматирате. Опциите за форматиране на числата са на разположение в раздела Начало, в групата Число.

Групата "Число" в раздела "Начало"

В тази статия

Форматиране на числа като валута

Можете да покажете число с подразбиращия се валутен символ, като изберете клетката или диапазона от клетки, а след това щракнете върху Формат на счетоводни числа Бутон "Формат на счетоводни числа" в групата Число на раздела Начало. (Ако вместо това искате да приложите формата "Валута", изберете клетките и натиснете Ctrl+Shift+$.)

Ако искате повече контрол върху който и да е формат или искате да промените други аспекти на форматирането на селекцията, можете да следвате тези стъпки.

Изберете клетките, които искате да форматирате

В раздела Начало щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец до Число.

Бутон за стартиране на диалогов прозорец в групата "Число"

Съвет: Можете също да натиснете Ctrl+1, за да отворите диалоговия прозорец Форматиране на клетки.

В диалоговия прозорец Форматиране на клетки, в списъка Категория щракнете върху Валута или Счетоводство.

Format Cells dialog box

В полето Символ щракнете върху желания от вас валутен символ.

Забележка: Ако искате да покажете парична стойност без валутен символ, можете да щракнете върху Няма.

В полето Цифри след десетичния знак въведете броя на цифрите след десетичния знак, които искате за числото. Например за да покажете в клетката 138 691 лв . вместо 138 690,63 лв. , въведете 0 в полето Цифри след десетичния знак .

Докато правите промени, наблюдавайте полето Образец. Той ви показва как промяната на цифрите след десетичния знак ще се отрази на показването на число.

В полето Отрицателни числа изберете стила на показване, който искате да използвате за отрицателни числа. Ако не желаете съществуващите опции за показване на отрицателните числа, можете да създадете ваш собствен числов формат. За повече информация относно създаването на формати по избор вижте Създаване или изтриване на числов формат по избор.

Забележка: Полето Отрицателни числа не е налично за числовия формат Счетоводство. Това е защото в стандартната счетоводна практика отрицателните числа се показват в скоби.

За да затворите диалоговия прозорец Форматиране на клетки, щракнете върху OK.

Ако Excel показва ##### в дадена клетка, след като сте приложили валутно форматиране към данните, вероятно клетката не е достатъчно широка, за да покаже данните. За да увеличите ширината на колоната, щракнете двукратно върху дясната граница на колоната, която съдържа клетките с грешката ##### . Това автоматично преоразмерява колоната, така че да побере числото. Можете също да плъзгате дясната граница, докато колоните придобият желания от вас размер.

Плъзгане на границата на колона

Най-горе на страницата

Премахване на валутното форматиране

Ако искате да премахнете валутното форматиране, можете да следвате тези стъпки, за да нулирате числовия формат.

 1. Изберете клетките, които имат валутно форматиране.

 2. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху Общ.

  Клетките, които са форматирани с формата Общ, не притежават точно определен числов формат.

Най-горе на страницата

Каква е разликата между форматите "Валута" и "Счетоводство"?

И форматът "Валута", и форматът "Счетоводство" се използват за показване на парични стойности. Разликата между двата формата е обяснена в следващата таблица.

Формат

Описание

Пример

Валута

Когато прилагате формата "Валута" към число, валутният символ се показва до първата цифра в клетката. Можете да зададете броя на цифрите след десетичния знак, които искате да използвате, дали искате да използвате разделител за хилядите и как искате да се показват отрицателните числа.

Съвет: За да приложите бързо формата "Валута", изберете клетката или диапазона от клетки, които искате да форматирате, и след това натиснете Ctrl+Shift+$.

Числов формат "Валута", приложен към клетки

Формат

Описание

Пример

Счетоводство

Подобно на формата "Валута", форматът "Счетоводство" се използва за парични стойности. Но този формат подравнява валутните символи и десетичните знаци на числата в колона. Освен това форматът "Счетоводство" показва нулите като тирета, а отрицателните – в скоби. Подобно на формата "Валута", можете да зададете колко цифри след десетични знак искате и дали да се използва разделител за хилядите. Не можете да промените подразбиращото се показване на отрицателните числа, освен ако създадете потребителски числов формат.

Съвет: За бързо прилагане на формата "Счетоводство" изберете клетката или диапазона от клетки, които искате да форматирате. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху Формат на счетоводни числа Бутон "Формат на счетоводни числа". Ако искате да покажете валутен символ, който е различен от този по подразбиране, щракнете върху стрелката до бутона Формат на счетоводни числа Бутон "Формат на счетоводни числа" и след това изберете друг валутен символ.

Числов формат "Счетоводство", приложен към клетки

Най-горе на страницата

Създаване на шаблон за работна книга с точно определени настройки за валутно форматиране

Ако използвате често валутно форматиране в работните книги, можете да спестите време, като създадете работна книга, която включва точно определени настройки за валутно форматиране, след което да запишете тази работна книга като шаблон. След това можете да използвате този шаблон, за да създавате други работни книги.

 1. Създаване на работна книга

 2. Изберете работния лист или работните листове, за които искате да промените подразбиращото се числово форматиране.

  Как да изберете работни листове

  За да изберете

  Направете следното

  Единствен лист

  Щракнете върху раздела на листа.

  Sheet tabs

  Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

  Бутони за превъртане на листовете

  Два или повече съседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

  Два или повече несъседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

  Всички листове в работна книга

  Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

  Съвет    Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 3. Изберете конкретните клетки или колони, които искате да форматирате, и след това приложете към тях валутно форматиране.

Направете всички други желани от вас персонализации в работната книга и след това направете следното, за да я запишете като шаблон:

Записване на работната книга като шаблон

 1. Ако записвате работна книга в шаблон за първи път, започнете, като зададете местоположението на личните шаблони по подразбиране:

  1. Щракнете върху Файл и после щракнете върху Опции.

  2. Щракнете върху Запиши и след това под Записване на работни книги въведете пътя до местоположението за личните шаблони в полето Местоположение на личните шаблони по подразбиране.

   Този път обикновено е: C:\Потребители\Публични документи\Моите шаблони.

   Опции, които можете да зададете за записване на работни книги

  3. Щракнете върху OK.

   След като тази опция бъде зададена, всички шаблони по избор, които записвате в папката Моите шаблони, автоматично се показват под Лични на страницата Създай (Файл > Създай).

 2. Щракнете върху Файл и след това върху Експортиране.

 3. Под Експортиране щракнете върху Промяна на типа на файла.

 4. В полето Типове файлове за работни книги щракнете двукратно върху Шаблон.

 5. В полето Име на файл въведете името, което искате да използвате за шаблона.

 6. Щракнете върху Запиши и затворете шаблона.

Създаване на работна книга, базирана на шаблона

 1. Щракнете върху Файл и след това върху Създай.

 2. Щракнете върху Лични.

  Местоположение за лични шаблони

 3. Щракнете двукратно върху току-що създадения шаблон.

  Excel създава нова работна книга, която е базирана на вашия шаблон.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×