Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Научете как да показвате числа като проценти в Excel и вижте примери за няколко основни похвата за изчисляване на проценти в работния лист.

В тази статия

Как Excel работи с проценти

Макар че форматирането на числа като проценти е просто, резултатите, които получавате след прилагане на формата, може да се различават в зависимост от това, дали числата вече съществуват в работната книга.

 • Форматиране на клетки, които вече съдържат числа    Ако приложите формата "Процент" към съществуващи числа в работна книга, Excel умножава тези числа по 100, за да ги преобразува в проценти. Например ако дадена клетка съдържа числото 10, Excel умножава това число по 100, което означава, че ще видите 1000,00%, след като приложите формата "Процент". Това може да не е очакваното от вас. За да показвате правилно проценти, преди да форматирате числата като проценти, се уверете, че те са изчислени като проценти и че са показани в десетичен формат. Процентите се изчисляват с помощта на уравнението количество/обща сума = процент. Ако например клетката съдържа формулата =10/100, резултатът от това изчисление е 0,1. Ако след това форматирате 0,1 като процент, числото ще се покаже правилно като 10%. За да научите повече за изчисляването на проценти, вижте Примери за изчисляване на проценти.

 • Форматиране на празни клетки    Ако приложите формата "Процент" към клетки и след това въведете числа в тези клетки, поведението е различно. Числата, равни на и по-големи от 1, по подразбиране се преобразуват в проценти; а числата, по-малки от 1, се умножават по 100, за да се преобразуват в проценти. Например въвеждането на 10 или 0,1 води до 10,00%. (Ако не искате да показвате двете нули след десетичния знак, е лесно да се отървете от тях, както е обяснено в процедурата по-долу.)

Най-горе на страницата

Показване на числа като проценти

За да приложите бързо форматиране за процент към избрани клетки, щракнете върху Стил "Процент" изображение на бутон в групата Число на раздела Начало или натиснете Ctrl+Shift+%. Ако искате по-голям контрол върху формата или искате да промените други аспекти на форматирането на селекцията, можете да изпълните следните стъпки.

 1. В раздела Начало , в групата Число изберете иконата до Число , за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки .

  Бутон за стартиране на диалогов прозорец в групата "Число"

 2. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки , в списъка Категория изберете Процент.

  Категорията "Процент" в диалоговия прозорец "Форматиране на клетки"

 3. В полето Цифри след десетичния знак въведете броя на цифрите след десетичния знак, които искате да покажете. Например ако искате да видите 10% вместо 10,00%, въведете 0 в полето Цифри след десетичния знак.

Най-горе на страницата

Съвети за показване на проценти

 • За да възстановите числовия формат на избраните клетки, изберете Общи в списъка Категория . Клетки, които са форматирани с формата Общ, нямат специфичен числов формат.

 • Ако искате отрицателните проценти да се открояват – искате например да се показват с червен цвят – можете да създадете потребителски формат на числата (диалогов прозорец Форматиране на клетки, раздел Число, категория По избор). Форматът би трябвало да е нещо подобно на това: 0.00%;[Red]-0.00%. Когато е приложен към клетки, този формат показва положителните проценти с цвета на текста по подразбиране, а отрицателните проценти – с червен. Частта, която следва знака за точка и запетая, представя формата, който се прилага към отрицателна стойност.

  Потребителски числов формат

  По същия начин можете да показвате отрицателни проценти в скоби, като създадете формат по избор, подобен на този: 0,00%_); (0,00 %). За повече информация как да създавате формати по избор, вижте Създаване или изтриване на числов формат по избор.

 • Можете също да използвате условно форматиране (раздел Начало , група Стилове , Условно форматиране), за да персонализирате начина, по който отрицателните проценти се показват във вашата работна книга. Правилото за условно форматиране, което създавате, трябва да е подобно на показаното в следващия пример. Това конкретно правило инструктира Excel да приложи формат (червен текст) към клетка, ако стойността на клетката е по-малка от нула. За повече информация относно условното форматиране вижте Добавяне, промяна, намиране или изчистване на условни формати.

  Правило за условно форматиране, което показва числата по-малки от 0 с червен текст

Най-горе на страницата

Примери за изчисляване на проценти

Този раздел показва няколко прости технически похвати за изчисляване на проценти.

Пример 1: Увеличаване или намаляване на число с процент

Симптом    Ако харчите средно 25 лв. за храна седмично и искате да намалите този разход с 25%, колко трябва да харчите? Ако пък искате да увеличите разходите за храна на седмица от 25 лв. с 25%, колко ще бъдат те?

Ако B2 е сумата, която харчите за храна, а C2 е процентът, с който искате да намалите сумата, можете да въведете =B2*(1-C2) в D2, за да намерите резултата:

пример на формула за изчисляване на процент

В тази формула 1 се използва за представяне на 100%. По същия начин, ако искате да увеличите сумата с определен процент, бихте въвели =B2*(1+C2) в D2:

Пример на формула за изчисляване на процент

Най-горе на страницата

Пример 2: Изчисляване на количество на базата на процент

Симптом    Ако купите компютър за 800 лв. и се дължи още данък добавена стойност 20%, колко трябва да платите за данъка? В този пример искате да разберете колко са 20% от 800.

Ако в B2 е цената, а в C2 е данъкът добавена стойност, можете да въведете формулата =B2*C2 в D2, както е показано тук:

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула умножава 800 по 0,089 (съответният процент в десетична форма), за да намери дължимия данък добавена стойност.

Най-горе на страницата

Пример 3: Изчисляване на процента въз основа на две количества

Симптом    Ако например един студент е оценен с 42 точки от всичко 50 за даден тест, какъв е процентът на правилните отговори?

В този сценарий, ако числото в B2 е за точките на правилните отговори, а числото в C2 е пълният възможен брой точки, можете да въведете формулата =B2/C2 в D2, за да намерите бележката за успеха.

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула дели 42 на 50, за да намери процента на верните отговори. (В показания тук пример оценката е форматирана като процент без показване на цифри след десетичния знак.)

Най-горе на страницата

Пример 4: Изчисляване на сума на базата на друга сума и процент

Симптом    Например намалената цена на риза е 15 лв, което е с 25% по-малко от първоначалната. Каква е първоначалната цена? В този пример търсим 75% от кое число е равно на 15.

Ако B2 е продажната цена, а C2 е 0,75, което е 100% минус 25% отстъпка (в десетична форма), можете да въведете формулата =B2/C2 в D2, за да намерите първоначалната цена:

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула дели продажната цена на платения процент, за да намери първоначалната цена.

Най-горе на страницата

Пример 5: Изчисляване на разликата между две числа и показването й като процент

Симптом    Приходите на отдела ви например са 2342 лв. през ноември и 2500 лв. през декември. Каква е разликата в проценти между приходите през двата месеца? За целта използвайте операторите за изваждане (-) и деление (/) в една формула.

Ако B2 представя приходите за ноември, а C2 представя приходите за декември, можете да използвате формулата =(C2-B2)/(B2) в D2, за да намерите разликата:

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула дели разликата между второто и първото число на абсолютната стойност на първото число, за да получи процентната разлика. (В показания тук пример разликата е форматирана като процент с две цифри след десетичния знак.)

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×