Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Използвайте този диалогов прозорец, за да изключвате или включвате функциите за автоматична корекция или автоматичното форматиране в Excel.

Има четири раздела в диалоговия прозорец "Автокоригиране". За да отидете бързо на желаната информация, щракнете върху името по-долу, съответстващо на раздела, за който търсите помощ:

Автокоригиране |  Автоформатиране при въвежданеДействияАвтоматично коригиране на формули

Автокоригиране

Можете да използвате функцията за автокоригиране за корекция на печатни грешки, грешки в главни букви и думи с неправилен правопис, както и за автоматично въвеждане на символи и други текстови части. По подразбиране автокоригирането използва списък на обичайни грешно изписвани думи и символи, но можете да промените елементите в този списък.

По подразбиране Excel е настроен да коригира автоматично някои често срещани грешки при въвеждане. Използвайте опциите в този диалогов прозорец, за да изключите или да промените нещо, което не ви харесва.

Ако не харесвате бутона "Опции за автокоригиране" Изображение на бутон, който се появява, докато въвеждате, можете да използвате този диалогов прозорец, за да го изключите: Изчистете отметката от квадратчето до Показвай бутоните за опции при автокоригиране.

Можете да направите следните неща в този раздел на диалоговия прозорец. Щракнете върху заглавие по-долу, за да го разгънете и да видите инструкциите:

Можете да разрешите или забраните различните опции за автоматично коригиране на главните букви на Автокоригиране.

 • Поставете или изчистете отметката от следните квадратчета:

  • Коригирай ДВе ПЪрви ГЛавни

  • Прави всяка първа буква на изреченията главна

  • Прави имената на дните с главна буква

  • Коригирай случайно натискане на cAPS LOCK

Можете да зададете изключения към някои от правилата за главни букви. Зададените от вас изключения се отнасят за всички програми на Office, които поддържат функцията "Автокоригиране", което означава, че всяка промяна, която правите в този списък в една програма, се отразява и върху останалите програми.

 • В раздела Автокоригиране щракнете върху Изключения и след това направете едно от следните неща:

  • Ако сте поставили отметка в квадратчето Коригирай ДВе ПЪрви ГЛавни и искате да избегнете автокоригиране на дадена дума, която съдържа смесени главни и малки букви, щракнете върху раздела ДВе НАчални ГЛавни.

   За да добавите дума в списъка с изключения, въведете думата в полето и щракнете върху Добави. За да изтриете дума, изберете думата и щракнете върху Изтрий.

  • Ако сте поставили отметка в квадратчето Прави всяка първа буква на изреченията главна и искате да не допуснете функцията за автокоригиране да направи главна първата буква на думи, които представляват съкращение (например др.), щракнете върху раздела Начална буква.

   За да добавите дума в списъка с изключения, въведете думата в полето и щракнете върху Добави. За да изтриете дума, изберете думата и щракнете върху Изтрий.

  Забележка: В някои програми от Office можете да отметнете или да изчистите квадратчето за отметка Автоматично добавяй думи в списъка. Тази опция действа, когато редактирате файл или елемент. Когато функцията за автокоригиране прави нежелана корекция, можете да я отмените, като натиснете Ctrl+Z. Ако е отметнато квадратчето Автоматично добавяй думи в списъка, нежеланите корекции, които отменяте, се добавят в списъка с изключения.

Автокоригирането използва два съответстващи си списъка с думи. Първата дума е думата, която въвеждате, а втората дума или фраза е това, което програмата автоматично въвежда, за да замести тази дума.

Списък за автокоригиране на текст

Списъкът за автокоригиране на текст се отнася за всички програми на Office, които поддържат функцията "Автокоригиране", което означава, че когато добавите или изтриете дума от списъка в една програма на Office, това се отразява също и върху останалите програми на Office.

Можете да добавите няколко записа, които сочат към един и същ текст "С". Например: "youve", "you'vr" и "you'ww" могат да бъдат заместени с "you've". Просто добавете отделен ред за всяка от тези промени.

Важно: Ако автокоригирането не работи изобщо, в раздела Автокоригиране проверете дали е поставена отметка в квадратчето Въвеждай върху стария текст.

Добавяне, промяна или изтриване на запис в списъка за автокоригиране

Следвайте тези стъпки, за да добавите запис.

 1. В раздела Автокоригиране, в полето Замести въведете дума или фраза, която често въвеждате погрешно или грешите – например постояно.

 2. В полето С въведете правилния правопис на думата – например  постоянно.

 3. Щракнете върху Добави.

За да промените текста за заместване на запис, изберете го в списъка със записи и въведете новия запис в полето С.

За да изтриете запис, изберете го в списъка и щракнете върху Изтрий.

Забележка: Списъкът Изключения казва на правописната проверка да не замества автоматично тези елементи, които счита за неправилно написани. Ако дадена дума се замества автоматично и сте сигурни, че тя не е в списъка за автокоригиране на текст, добавете думата в списъка Изключения, така че правописната проверка не я замества автоматично.

За да предотвратите всички автоматични промени и замествания, които автокоригирането би направило, направете следното в този диалогов прозорец:

 • Изчистете всички квадратчета в горния край на раздела, за да изключите всички автоматични главни букви.

 • Изчистете отметката от квадратчето Въвеждай върху стария текст, за да изключите всички автоматични замествания на текст.

Съвет: Ако Office автоматично е коригирал нещо вместо вас, а вие не искате тази промяна, просто щракнете върху Отмени или натиснете Ctrl+Z на клавиатурата, за да отмените промяната.

За да вмъкнете символ бързо, без да отваряте менюта, задайте натискане на клавиш или текст за този символ. Това е особено удобно, ако имате намерение често да вмъквате този символ и не искате да се налага всеки път да отивате до командата Символи на лентата.

Трябва да вмъкнете символа веднъж, да го копирате и след това да добавите правилото за автокоригиране. Щом изпълните стъпка 8, по-долу, ако искате, можете да изтриете символа, който сте вмъкнали, за да създадете правилото, така че не се безпокойте много къде сте го поставили.

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху Символ > Още символи.

 2. Превъртете надолу списъка и щракнете двукратно върху символа, който искате да използвате, за да го вмъкнете във файла. Затворете диалоговия прозорец "Символ".

  Съвет: Повечето от често използваните символи са част от наборите шрифтове Wingdings. Задайте шрифта Wingdings в диалоговия прозорец "Символ", за да ускорите търсенето.

 3. Изберете символа, вмъкнат във вашата работна книга, щракнете върху Копирай от раздела Начало на лентата (или натиснете Ctrl+C).

 4. Щракнете върху Файл > Опции > Проверка > Опции за автокоригиране.

 5. Щракнете върху полето С и натиснете CTRL+V, за да поставите копирания символ в това поле.

 6. В полето Замести въведете думата или фразата, която искате да асоциирате с този символ – например въведете отметка1.

  В раздела "Автокоригиране", в полето "Замести" въведете дума или фраза, която искате да асоциирате със символа за отметка.
 7. Щракнете върху Добави > OK.

 8. Всеки път, когато искате да използвате символа за отметка, който току-що сте дефинирали, и въведете думата, която използвахте в стъпка 7, за да добавите този символ.

Съвет: Ако вмъкнатият знак не е този, който искате, опитайте да осветите знака, който е вмъкнат, и проверете дали шрифтът му е Wingdings.

Автоформатиране при въвеждане

По подразбиране Excel извършва известно автоматично форматиране, докато въвеждате, като например прилага форматиране на списък с водещи символи или номериран списък, когато открие, че въвеждате списък. 

Използвайте този диалогов прозорец, ако искате да изключите някоя от тези опции за автоматично форматиране. Изчистете отметката от квадратчето на всеки елемент, за който не искате да се извършва автоматично форматиране. 

Действия

Има едно "действие" с щракване с десния бутон, налично в Excel. Включете това действие, като изберете Разрешавай допълнителни действия в контекстното меню в този диалогов прозорец. 

Действието Дата ви позволява да щракнете с десния бутон върху пълна дата (включително ден, месец и година) и да отворите календара си на Outlook за тази дата. 

Игнорирайте бутоните Свойства и Още действия в раздела Действия. Те не правят нищо полезно. 

Автоматично коригиране на формули

За да създадете формула отначало, натиснете клавиша Alt и знака за равенство. Показва се автоматично контейнер за уравнение, в който можете да въвеждате математически знаци. 

Когато работите в контейнер за уравнение, Office има широк набор от клавишни комбинации, които можете да използвате за вмъкване на специфични математически знаци. По подразбиране тези клавишни комбинации за автоматично коригиране на формули са включени.

Можете да направите следните неща: Щракнете върху заглавие по-долу, за да го разгънете и да видите инструкциите:

  Изчистете отметката от квадратчето Въвеждай върху стария текст.  

 1. Изберете елемента, който искате да промените. 

  Информацията се добавя към полетата Замести и С.

 2. Променете клавишната комбинация в полето Замести или символа в полето С.

 3. Щракнете върху бутона Замести.

 1. Изберете елемента, който искате да премахнете от списъка.

 2. Щракнете върху бутона Изтрий.

Преди да започнете, трябва да сте копирали желания символ в клипборда, така че да можете да го поставите в диалоговия прозорец. Можете да направите това, като затворите диалоговия прозорец, ръчно вмъкнете символ в слайд (Вмъкване > Символ) и след това изберете и копирате символа (Ctrl+C).

 1. В полето Замести въведете клавишната комбинация, която искате да използвате.

  (Клавишната комбинация трябва да се различава от нормална, правилно написана дума, освен ако не искате винаги тази дума да бъде замествана със символа, зададен от вас в стъпка 2.)

 2. В полето С поставете символа, който искате да бъде присвоен на клавишната комбинация за автоматично коригиране на формули, която сте посочили в стъпка 1.

 3. Щракнете върху Добави.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×