Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Описание

Всяка от тези функции, наричани общо функции IS, проверява зададената стойност и връща TRUE или FALSE в зависимост от изхода от проверката. Например функцията ISBLANK връща логическата стойност TRUE, ако стойността на аргумента е препратка към празна клетка; в противен случай връща FALSE.

Можете да използвате функцията IS, за да получите информация за дадена стойност, преди да извършите изчисление или друго действие с нея. Например можете да използвате функцията ISERROR заедно с функцията IF, за да извършите различно действие, ако възникне грешка:

= IF( ISERROR(A1); "Възникна грешка."; A1 * 2)

Тази формула проверява дали съществува условие за грешка в A1. Ако е така, IF връща съобщението "Възникна грешка." Ако няма грешка, IF извършва изчислението A1*2.

Синтаксис

ISBLANK(стойност)

ISERR(стойност)

ISERROR(стойност)

ISLOGICAL(стойност)

ISNA(стойност)

ISNONTEXT(стойност)

ISNUMBER(стойност)

ISREF(стойност)

ISTEXT(стойност)

Синтаксисът на функцията IS има следните аргумент:

  • стойност    Задължително. Стойността, която искате да проверите. Стойността на аргумента може да бъде празна стойност (празна клетка), грешка, логическа стойност, текст, число, препратка или име, препращащо към всяка от горните стойност.

Функция

Връща TRUE, ако

ISBLANK

Стойност препраща към празна клетка.

ISERR

Стойност препраща към всяка стойност за грешка, освен #N/A.

ISERROR

Стойност препраща към всяка стойност за грешка (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? или #NULL!).

ISLOGICAL

Стойност препраща към логическа стойност.

ISNA

Стойност препраща към стойността за грешка #N/A (липсва стойност).

ISNONTEXT

Стойност препраща към всеки елемент, който не е текст. (Забележете, че тази функция връща TRUE и ако стойността препраща към празна клетка.)

ISNUMBER

Стойност препраща към число.

ISREF

Стойност препраща към препратка.

ISTEXT

Стойност препраща към текст.

Забележки

  • Аргументите на стойностите на функциите IS не се конвертират. Всички числови стойности, които са оградени с двойни кавички, се третират като текст. Например в повечето други функции, където се изисква число, текстовата стойност "19" се преобразува в числото 19. Обаче във формулата ISNUMBER ("19"), "19" не се превръща от текстова стойност в числова стойност и функцията ISNUMBER връща FALSE.

  • Функциите IS са полезни във формули за тестване на резултата от изчисление. Когато се комбинират с функцията IF, тези функции предоставят метод за откриване на грешки във формули (вж. следващите примери).

Примери

Пример 1

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=ISLOGICAL(TRUE)

Проверява дали TRUE е логическа стойност

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

Проверява дали "TRUE" е логическа стойност

FALSE

=ISNUMBER(4)

Проверява дали 4 е число

TRUE

=ISREF(G8)

Проверява дали G8 е валидна препратка

TRUE

=ISREF(XYZ1)

Проверява дали XYZ1 е валидна препратка

FALSE

Пример 2

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Злато

Регион1

#REF!

330,92

#N/A

Формула

Описание

Резултат

=ISBLANK(A2)

Проверява дали клетка А2 е празна.

FALSE

=ISERROR(A4)

Проверява дали стойността #REF! в клетка A4 е грешка.

TRUE

=ISNA(A4)

Проверява дали стойността #REF! в клетка A4 е грешка #N/A.

FALSE

=ISNA(A6)

Проверява дали стойността #N/A в клетка А6 е грешката #N/A.

TRUE

=ISERR(A6)

Проверява дали стойността #N/A в клетка A6 е грешка.

FALSE

=ISNUMBER(A5)

Проверява дали стойността 330,92 в клетка А5 е число.

TRUE

=ISTEXT(A3)

Проверява дали стойността Регион1 в клетка A3 е текст.

TRUE

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×