Често срещаните инструменти за четене са вградени директно в Word: страница през документ, добавяне на коментари, дефиниране и превеждане на думи и копиране или осветяване на текст, както и други удобни инструменти за четене. Можете да включите или изключите режима на цял екран в лентата.

Ако четете документ, а не пишете или редактирате основно, щракнете върху или докоснете Преглед на > Режим на четене, за да скриете инструментите и менютата за писане и да оставите повече място за самите страници. Режимът на четене автоматично отговаря на оформлението на страницата на вашето устройство, като използва колони и по-голям размер на шрифта, а вие можете да регулирате и двете.

Режим на четене в Word

За да излезете от режима на четене, щракнете или докоснете върху Изглед > Редактиране на документ.

В допълнение към контролите за четене, които използвате редовно, можете да увеличавате и намалявате изображения и други обекти, да разширявате или свивате секции или да гледате вградени видеоклипове. Също можете да регулирате колоните, цвета на страницата и оформлението. Отворете навигационния екран, за да се придвижвате бързо в документа.

Изображение на част от менюто ''Изглед'', с избрана опцията ''Редактиране на документ''.

Четене

Щракнете върху Изглед > Режим на четене, за да превключите на оформлението за режим на четене.

Щракнете или докоснете върху стрелките в краищата на екрана, за да обърнете страницата.

Изображение, показващо стрелка надясно за обръщане на страницата в режим на четене

 • Докоснете или щракнете двукратно, за да увеличите таблици, диаграми и изображения и да направите така, че да запълнят екрана.

 • Докоснете или щракнете извън обекта, за да намалите изображението и да продължите да четете.

 • Ако има коментари в документа, ще видите подсказване за коментар в полето. Щракнете върху него, за да прочетете този коментар. За да видите всички коментари, щракнете върху Изглед > Покажи коментарите.

 • За да добавите свои собствени коментари, изберете съдържанието, за което искате да коментирате, и щракнете с десния бутон върху него, след което щракнете върху Нов коментар ивъведете балона с коментари, който се появява.

  Съвет:  Другите опции в списъка "Изглед" отварят навигационния екран, променят ширината на колоните или цвета на фона и превключват от колони на конвенционално оформление.

Изображение на менюто ''Изглед'' с избрана опция ''Навигационен екран''.

Изберете и щракнете с десния бутон върху текста, който искате да копирате, след което щракнете върху Копиране.

Щракнете с десния бутон върху текста, който искате да преведете или дефинирате, направете едно от следните неща:

 • В Word 2016 щракнете върху Преводили Интелигентно търсене.

 • В Word 2013 щракнете върху Преведи илиДефинирай

Изберете и щракнете с десния бутон върху текста, щракнете върху Осветяване, след което щракнете върху желания цвят.

Можете да свивате или разгъвате части от документ само с едно щракване или докосване. Стрелката за разгъване/свиване се показва, когато задържите до подзаглавие. (Ако използвате сензорно устройство, те винаги се виждат.)

Изображение, показващо стрелката за управляване на разгъването и свиването до заглавието в режим на четене.

Отворете повторно документ и продължете да четете точно от мястото, където сте спрели. Word запомня къде сте били – дори когато отворите отново онлайн документ от друг компютър.

Изгледът за четене на цял екран е оптимизиран за четене на документ на екрана на компютъра. В изглед за четене на цял екран имате и опцията да виждате документа така, както би се появил на отпечатана страница.

 • В раздела Изглед, в групата Изгледи на документи щракнете върху Четене на цял екран.

  Лента на Office 14

Можете да използвате всяка от следните опции, за да се придвижите от страница на страница в документ:

 • Щракнете върху стрелките в долните ъгли на страниците.

 • Натиснете PAGE DOWN и PAGE UP или ИНТЕРВАЛ и BACKSPACE на клавиатурата.

 • Щракнете върху стрелките за навигация в горния център на екрана.

  Съвет: Щракнете върху Опции заизглед и след това щракнете върху Покажи две изображение на бутон , за да видите две страници или екрани едновременно.

Преместване с един екран едновременно

 1. Щракнете върху Опции заизглед и след това щракнете върху Покажи две изображение на бутон , за да видите две страници или екрани едновременно.

 2. Натиснете CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО или CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да се придвижвате един по един екран.

Щракнете върху Опции заизглед и след това направете едно от следните неща:

 • Първо се уверете, че опцията Покажи отпечатаната страница под Опции за изглед не е избрана. За да покажете текста в по-голям размер, щракнете върху Увеличаване на размера на текста. За да покажете повече текст на екрана, щракнете върху Намаляване на размера на текста.

 • За да покажете страницата така, както би се появила, когато я отпечатате, щракнете върху Покажи отпечатаната страница.

 • За да покажете две страници едновременно, щракнете върху Покажи две страници изображение на бутон .

Преминаване към екран

 • За да преминете към първия или последния екран на документа, натиснете HOME или END.

 • За да преминете към конкретен екран, въведете номера на екрана и след това натиснете КЛАВИША ENTER.

Преминаване към секция от документа

Можете да използвате раздела Преглед на страниците в документа в навигационния екран, за да намерите секцията на документа, към който искате да преминете.

 1. Ако навигационният екран не се вижда, щракнете върху Страница x от x в горния център на екрана, щракнете върху Прескачане към страница и след това щракнете върху Навигационен екран.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преминете към някое заглавие в документа, щракнете върху раздела Преглед на заглавията във вашия документ и щракнете върху произволно заглавие. Тази опция не е налична, ако документът ви няма дефинирани заглавия.

  • За да преминете към определена страница, щракнете върху раздела Преглед на страниците в документа и след това щракнете върху изображението с миниатюра за тази страница.

Най-горе на страницата

 1. В заглавната лента щракнете върху стрелката до Цвят на осветяване на текст.

 2. Щракнете върху цвета на осветяване, който искате да използвате.

 3. Изберете текста или графиката, които искате да маркирате.

 • За да изключите осветяването, щракнете върху Цвят на осветяване на тексти след това щракнете върху Спри осветяванетоили натиснете ESC.

 • За да промените цвета на маркера, щракнете върху стрелката до Цвят на осветяване на тексти след това щракнете върху цвета, който искате.

 • В заглавната лента щракнете върху Вмъкване на коментар.

Проследяване на промените в документа

 1. За да разрешите въвеждането в документа, щракнете върху Опции за прегледи след това щракнете върху Позволи въвеждане.

 2. Щракнете отново върху Опции за изглед, посочете Проследяване на променитеи след това щракнете върху Проследяване на промените.

 3. Направете желаните промени.

Най-горе на страницата

Намиране или заместване на дума или фраза

 1. Щракнете върху Инструментии след това върху Търсене.

 2. В полето Търси въведете текста, който искате да търсите, точно както бихте го търсили във всеки друг изглед в Microsoft Word.

 3. Ако искате да заместите текста, който намирате в документа, с някакъв друг текст, щракнете върху раздела Замести и след това в полето Замести с въведете заместващия текст.

  Забележка: За да използвате Заместване,трябва да щракнете върху Опции за изгледи след това да щракнете върху Позволи въвеждане.

 1. Изберете дума или фраза в документа.

 2. Щракнете върху Инструментии след това щракнете върху Изследване.

  Забележка: За да изберете конкретен тип изследователски материал – например речник, речник за превод, енциклопедия или синонимен речник – изберете услуга за изследване в прозореца на задачите Изследване.

 • Щракнете върху Затвори в горния десен ъгъл на екрана или натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Изгледът за четене на цял екран е оптимизиран за четене на документ на екрана на компютъра. В изглед за четене на цял екран имате и опцията да виждате документа така, както би се появил на отпечатана страница.

Четене на документ

 • В раздела Изглед, в групата Изгледи на документи щракнете върху Четене на цял екран.

  Изображение на лентата на Word

Можете да използвате всяка от следните опции, за да се придвижите от страница на страница в документ:

 • Щракнете върху стрелките в долните ъгли на страниците.

 • Натиснете PAGE DOWN и PAGE UP или ИНТЕРВАЛ и BACKSPACE на клавиатурата.

 • Щракнете върху стрелките за навигация в горния център на екрана.

  Съвет: Щракнете върху Опции заизглед и след това щракнете върху Покажи две изображение на бутон , за да видите две страници или екрани едновременно.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете върху Опции заизглед и след това щракнете върху Покажи две изображение на бутон , за да видите две страници или екрани едновременно.

 2. Натиснете CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО или CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да се придвижвате един по един екран.

Най-горе на страницата

Щракнете върху Опции заизглед и след това направете едно от следните неща:

 • За да покажете текста в по-голям размер, щракнете върху Увеличаване на размера на текста.

 • За да покажете повече текст на екрана, щракнете върху Намаляване на размера на текста.

 • За да покажете страницата така, както би се появила при отпечатване, щракнете върху Покажи отпечатаната страница.

 • За да покажете две страници наведнъж, щракнете върху Покажи две страници изображение на бутон .

Най-горе на страницата

 • За да преминете към първия или последния екран на документа, натиснете HOME или END.

 • За да преминете към конкретен екран, въведете номера на екрана и след това натиснете КЛАВИША ENTER.

Най-горе на страницата

Можете да използвате картата на документа или екрана Миниатюри, за да намерите секцията на документа, към който искате да преминете.

 1. Ако екранът Карта на документ или Миниатюри не се вижда, щракнете върху Прескачане към страница или секция в документ в горния център на екрана и след това щракнете върху Карта на документа или Миниатюри.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преминете към някое заглавие в документа, щракнете върху това заглавие в картата на документа.

  • За да преминете към определена страница, щракнете върху изображението на миниатюрата за тази страница.

Най-горе на страницата

В изгледа за четене на цял екран можете да маркирате съдържание, да проследявате промените, да добавяте коментари и да преглеждате промените.

Осветяване на съдържание, което искате да запомните

 1. Щракнете върху Инструменти за четенеи след това щракнете върху Цвят на осветяване на текст.

 2. Изберете текста или графиката, които искате да маркирате.

 • За да изключите осветяването, щракнете върху Инструменти за четене,щракнетевърху Цвят на осветяване на текст и след това щракнете върху Спри осветяванетоили натиснете ESC.

 • За да промените цвета на маркера, щракнете върху Инструменти за четене, щракнете върху стрелката до Цвят на осветяване на тексти след това щракнете върху цвета, който искате.

Проследяване на промените в документа

 1. За да разрешите въвеждането в документа, щракнете върху Опции за прегледи след това щракнете върху Позволи въвеждане.

 2. Щракнете отново върху Опции за изглед, посочете Проследяване на променитеи след това щракнете върху Проследяване на промените.

 3. Направете желаните промени.

Add comments

 • Поставете точката на вмъкване там, където искате да добавите коментара, щракнете върху Инструменти за четенеи след това щракнете върху Нов коментар.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете върху Инструменти за четенеи след това щракнете върху Търсене.

 2. В полето Търси въведете текста, който искате да търсите, точно както бихте го търсили във всеки друг изглед в Microsoft Office Word.

 3. Ако искате да заместите текста, който намирате в документа, с някакъв друг текст, щракнете върху раздела Замести и след това в полето Замести с въведете заместващия текст.

Най-горе на страницата

 1. Изберете дума или фраза в документа.

 2. Щракнете върху Инструменти за четенеи след това щракнете върху Изследване.

  Забележка: За да изберете конкретен тип изследователски материал – например речник, речник за превод, енциклопедия или синонимен речник – изберете услуга за изследване в прозореца на задачите Изследване.

Най-горе на страницата

 • Щракнете върху Затвори в горния десен ъгъл на екрана или натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×