Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ACCRINT в Microsoft Excel.

Описание

Връща натрупаната лихва за ценни книжа, по които периодично се плаща лихва.

Синтаксис

ACCRINT (издание; първа_лихва; разчет; ставка; пар; честота; [база]; [изч_метод])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ACCRINT има следните аргументи:

 • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.

 • Първа_лихва    Задължително. Датата на първата лихва на ценната книга.

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.

 • Пар    Задължително. Номиналната стойност на ценната книга. Ако изпуснете пар, ACCRINT използва $1000.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейски 30/360

 • Изч_метод    Незадължително. Логическа стойност, която определя начина, по който се изчислява общата натрупана лихва, когато дата на сделката (разчет) е по-късна от датата на първата лихва (първа_лихва). Стойност TRUE (1) връща общата натрупана лихва от датата на издаване на ценната книга (издание) до датата на сделката (разчет). Стойност FALSE (0) връща натрупаната лихва от датата на първото олихвяване (първа_лихва) до датата на сделката (разчет). Ако не въведете този аргумент, стойността му по подразбиране е TRUE.

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Издание, първа_лихва, разчет, честота и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако издание, first_interest или разчет не е валидна дата, ACCRINT връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ставка ≤ 0 или номинална ≤ 0, ACCRINT връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако честота е число, различно от 1, 2 или 4, ACCRINT връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, ACCRINT връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако издание ≥ разчет, ACCRINT връща #NUM! стойността на грешка.

 • ACCRINT се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • Ai = брой на натрупаните дни за i-я квазикупонен период в нерегулярния период.

  • NC = брой на квазикупонните периоди, които се побират в нерегулярния период. Ако това число съдържа дроб, закръглете го към следващото цяло число.

  • NLi = нормална дължина в дни на квазикупонния период в нерегулярния период.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

39508

Дата на издаване

39691

Дата на първата лихва

39569

Дата на разчета

0,1

Лихва на купона

1000

Номинална стойност

2

Честота е шестмесечна (вж. по-горе)

0

30/360 база (вж. по-горе)

Формула

Описание

Резултат

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Натрупана лихва за съкровищен бон при горните условия.

16,666667

=ACCRINT(DATE(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSE)

Натрупана лихва при горните условия, но датата на издаване е 5 март 2008 г.

15,555556

=ACCRINT(DATE(2008; 4; 5); A3; A4; A5; A6; A7; A8; TRUE)

Натрупаната лихва с горните условия, с изключение на датата на издаване, която е 5 Април 2008, и натрупаната лихва се пресмята от "първа_лихва" до "разчет".

7,2222222

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×