Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ACCRINTM в Microsoft Excel.

Описание

Връща натрупаната лихва за ценни книжа, по които се плаща лихва при погасяване.

Синтаксис

ACCRINTM(издание; разчет; ставка; пар, [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ACCRINTM има следните аргументи:

 • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.

 • Разчет    Задължително. Датата на гарантирания падеж.

 • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.

 • Пар    Задължително. Номиналната стойност на ценната книга. Ако изпуснете пар, ACCRINTM използва $1 000.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Издание, разчет и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако издание или разчет не е валидна дата, ACCRINTM връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ставка ≤ 0 или номинална ≤ 0, ACCRINTM връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, ACCRINTM връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако издание ≥ разчет, ACCRINTM връща #NUM! стойността на грешка.

 • ACCRINTM се изчислява по следния начин:

  ACCRINTM = пар x ставка x A/D

  където:

  • A = Брой на натрупаните дни, броени на месечна база. За лихва при падежа се използва броят на дните от датата на издаване до датата на падежа.

  • D = Годишна база.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

39539

Дата на издаване

39614

Дата на погасяване

0,1

Процент на купона

1000

Номинална стойност

3

Действителна/365 база (вж. по-горе)

Формула

Описание

Резултат

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Натрупана лихва при горните условия.

20,54794521

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×