Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Връща сбор в списък или база данни. Функцията AGGREGATE може да прилага различни агрегатни функции към списък или база данни с опция за игнориране на скритите редове и и грешните стойности.

Синтаксис

Форма за препратка

AGGREGATE (функция_ном; опции; препр1; [препр2];...)

Синтаксис за масив

AGGREGATE (функция_ном; опции; масив; [k])

Синтаксисът на функцията AGGREGATE има следните аргументи:

 • Функция_ном     Задължително. Число от 1 до 19, което указва коя функция да се използва.

Функция_ном

Функция

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • Опции     Задължително. Числова стойност, която определя кои стойности да се пренебрегват в диапазона за изчисление за функцията.

  Забележка: Функцията няма да игнорира скрити редове, вложени междинни суми или вложени обединения, ако аргументът за масив включва изчисление, например: =AGGREGATE(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Опция

Поведение

0 или пропуснато

Игнорират се вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

1

Игнорират се скритите редове, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

2

Игнорират се грешните стойности, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

3

Игнорират се скритите редове, грешните стойности, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

4

Нищо не се игнорира

5

Игнорират се скритите редове

6

Игнорират се грешните стойности

7

Игнорират се скритите редове и грешните стойности

 • Препр1     Задължително. Първият числов аргумент за функции, които приемат множество числови аргументи за които искате агрегатната стойност.

 • Препр2,...     Незадължително. От 2 до 253 числови аргумента, за които искате агрегатната стойност.

  За функциите, които приемат масив, препр1 е масив, формула за масив или препратка към диапазон от клетки, за които търсите агрегатната стойност. Препр2 е втори аргумент, който се изисква за определени функции. Следните функции изискват аргумент препр2:

Функция

LARGE(масив;к)

SMALL(масив;к)

PERCENTILE.INC(масив;к)

QUARTILE.INC(масив;кварт)

PERCENTILE.EXC(масив;к)

QUARTILE.EXC(масив;кварт)

Забележки

Функция_ном :

 • Докато въвеждате аргумента функция_ном при въвеждането на функцията AGGREGATE в клетка на работния лист, ще виждате списък с всички функции, които можете да използвате като аргументи.

Грешки:

 • Ако се изисква втори препр аргумент, но не е предоставен, AGGREGATE връща #VALUE! грешка.

 • Ако една или повече от препратките са 3D препратки, AGGREGATE връща #VALUE! стойността на грешка.

Тип на диапазона:

 • Функцията AGGREGATE е предназначена за колони с данни или вертикални диапазони. Тя не е предназначена за редове с данни или хоризонтални диапазони. Когато например правите междинна сума за хоризонтален диапазон, като използвате опция 1, като например AGGREGATE(1; 1; препр1), скриването на колона не засяга стойността на агрегатната сума. Обаче скриването на ред във вертикален диапазон засяга агрегата.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

#DIV/0!

82

72

65

30

95

#NUM!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Формула

Описание

Резултат

=AGGREGATE(4; 6; A1:A11)

Изчислява максималната стойност, като пренебрегва стойностите на грешки в диапазона

96

=AGGREGATE(14; 6; A1:A11; 3)

Изчислява третата по големина стойност, като пренебрегва стойностите на грешки в диапазона

72

=AGGREGATE(15; 6; A1:A11)

Ще се върне #VALUE! грешка. Това е така, защото AGGREGATE очаква втори аргумент препр, тъй като функцията (SMALL) изисква такъв.

#VALUE!

=AGGREGATE(12; 6; A1:A11; B1:B11)

Изчислява медианата, като пренебрегва стойностите на грешки в диапазона

68

=MAX(A1:A2)

Ще върне стойност на грешка, понеже в диапазона на изчислението има стойности на грешки.

#DIV/0!

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×