В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AMORDEGRC в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията за всеки счетоводен период. Тази функция е предназначена за френската счетоводна система. Ако един актив е закупен в средата на счетоводния период, се взема предвид пропорционалната част от амортизацията. Функцията е подобна на AMORLINC, но амортизационният коефициент в изчислението се прилага в зависимост от живота на активите.

Синтаксис

AMORDEGRC(стойност; дата_покупка; първи_период; ликвидационна_стойност; период; ставка; [основа])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията AMORDEGRC има следните аргументи:

 • Стойност    Задължително. Стойността на актива.

 • Дата_покупка    Задължително. Датата на закупуването на актива.

 • Първи_период    Задължително. Датата в края на първия период.

 • Ликвидационна_стойност    Задължително. Остатъчната стойност в края на живота на актива.

 • Период    Задължително. Периодът.

 • Ставка    Задължително. Нормата на амортизация.

 • База    Незадължително. Годишната база, която трябва да се използва.

База

Система на датиране

0 или пропуснато

360 дни (метод NASD)

1

Действителна

3

365 дни в една година

4

360 дни в една година (европейски метод)

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Тази функция ще върне амортизацията до последния период от живота на активите или докато натрупаната стойност на амортизация е по-голяма от стойността на активите минус остатъчната стойност.

 • Амортизационните коефициенти са:

Живот на активите (1/ставка)

Коефициент на амортизация

Между 3 и 4 години

1,5

Между 5 и 6 години

2

Над 6 години

2,5

 • Нормата на амортизацията ще нараства до 50 процента за периода, предхождащ последния период, и до 100 процента за последния период.

 • Ако животът на активите е между 0 (нула) и 1, 1 и 2, 2 и 3 или 4 и 5, #NUM! стойността за грешка #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

2400

Стойност

39679

Дата на закупуване

39813

Край на първия период

300

Остатъчна стойност

1

Период

0,15

Норма на амортизация

1

Действителна база (вж. по-горе)

Формула

Описание

Резултат

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Амортизация за първия период

776

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×