Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Важно: Поради промени в метода за амортизация на френската счетоводна система тази функция е отхвърлена и вече не трябва да се използва. Тя е включена само за съвместимост на стари работни книги.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AMORDEGRC в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията за всеки счетоводен период. Тази функция е предназначена за френската счетоводна система. Ако един актив е закупен в средата на счетоводния период, се взема предвид пропорционалната част от амортизацията. Функцията е подобна на AMORLINC, но амортизационният коефициент в изчислението се прилага в зависимост от живота на активите.

Синтаксис

AMORDEGRC(стойност; дата_покупка; първи_период; ликвидационна_стойност; период; ставка; [основа])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията AMORDEGRC има следните аргументи:

 • Цена    Задължително. Стойността на актива.

 • Дата_покупка    Задължително. Датата на закупуването на актива.

 • Първи_период    Задължително. Датата в края на първия период.

 • Ликвидационна_стойност    Задължително. Остатъчната стойност в края на живота на актива.

 • Период    Задължително. Периодът.

 • Ставка    Задължително. Нормата на амортизация.

 • База    Незадължително. Годишната база, която трябва да се използва.

База

Система на датиране

0 или пропуснато

360 дни (метод NASD)

1

Действителна

3

365 дни в една година

4

360 дни в една година (европейски метод)

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Тази функция ще върне амортизацията до последния период от живота на активите или докато натрупаната стойност на амортизация е по-голяма от стойността на активите минус остатъчната стойност.

 • Амортизационните коефициенти са:

Живот на активите (1/ставка)

Коефициент на амортизация

Между 3 и 4 години

1,5

Между 5 и 6 години

2

Над 6 години

2,5

 • Нормата на амортизацията ще нараства до 50 процента за периода, предхождащ последния период, и до 100 процента за последния период.

 • Ако животът на активите е между 0 (нула) и 1, 1 и 2, 2 и 3 или 4 и 5, #NUM! стойността за грешка #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

2400

Стойност

39679

Дата на закупуване

39813

Край на първия период

300

Остатъчна стойност

1

Период

0,15

Норма на амортизация

1

Действителна база (вж. по-горе)

Формула

Описание

Резултат

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Амортизация за първия период

776

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×