Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AVERAGE в Microsoft Excel.

Описание

Връща средната стойност (средноаритметичното) на аргументите. Ако например диапазон A1:A20 съдържа числа, формулата =AVERAGE(A1:A20) връща средната стойност на тези числа.

Синтаксис

AVERAGE(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията AVERAGE има следните аргументи:

 • число1    Задължително. Първото число, препратка към клетка или диапазон, за които искате да намерите средна стойност.

 • Число2, ...    Незадължително. Допълнителни числа, препратки за клетки или диапазони, максимум 255, за които искате да намерите средна стойност.

Забележки

 • Аргументите могат да са или числа, имена, диапазони или препратки към клетки, съдържащи числа.

 • Логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въвеждате директно в списъка от аргументи, не се броят.

 • Ако един диапазон или препратка към клетка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

 • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

 • Ако искате да включите логически стойности и числа, представени като текст в препратка като част от пресмятането, използвайте функцията AVERAGEA.

 • Ако искате да изчислите средната стойност само на стойности, които отговарят на определени критерии, използвайте функцията AVERAGEIF или функцията AVERAGEIFS.

Забележка: Функцията AVERAGE измерва главната тенденция, която е местоположението на средата на група числа в статистическо разпределение. Трите най-разпространени мерки на главната тенденция са:

 • Средно, която е средноаритметичното и се изчислява чрез събиране на група числа с последващото им разделяне на броя на тези числа. Например средното на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 30 делено на 6, което е 5.

 • Медиана, която е средното число на група числа; това означава, че половината от числата са по-големи от медианата, а половината от числата са по-малки от медианата. Например медианата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 4.

 • Мода, която е най-често срещащото се число в група числа. Например модата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 3.

Тези три мерки на главната тенденция са еднакви за симетрични разпределения на групи числа. За несиметрични групи числа те могат да са различни.

Съвет: Когато осреднявате клетки, помнете за разликата межди празни клетки и тези, съдържащи стойност нула, особено ако сте изчистили квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност в диалоговия прозорец Опции на Excel. Когато е избрана тази опция, празните клетки не се броят, за разлика от нулевите стойности.

За да намерите квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност:

 • В раздела Файл щракнете върху Опции и след това в категорията Разширени погледнете под Покажи опциите за този работен лист.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

10

15

32

7

9

27

2

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGE(A2:A6)

Средната стойност на числата в клетки от A2 до A6.

11

=AVERAGE(A2:A6; 5)

Средната стойност на числата в клетки от A2 до A6 и числото 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Средната стойност на числата в клетки от A2 до С2.

19

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×