Връща кумулативната функция на бета плътността. Бета разпределението се използва широко за изучаване на процентните изменения на нещо в различни извадки, например частта от деня, през която хората гледат телевизия.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. BETA.DIST функция.

Синтаксис

BETADIST(x; алфа;бета;[A];[B])

Синтаксисът на функцията BETADIST има следните аргументи:

  • "x"     Задължително. Стойността между A и B, в която искате да оцените функцията.

  • "алфа"  Задължително. Параметър на разпределението.

  • "бета"  Задължително. Параметър на разпределението.

  • "A"     Незадължително. Долна граница на интервала за x.

  • "B"     Незадължително. Горна граница на интервала за x.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, BETADIST връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако алфа ≤ 0 или бета ≤ 0, BETADIST връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако x < A, x > B или A = B, BETADIST връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако изпуснете стойностите за A и B, BETADIST използва стандартното кумулативно бета разпределение, където A = 0 и B = 1.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

2

Стойност, за която се оценява функцията

8

Параметър на разпределението

10

Параметър на разпределението

1

Долна граница

3

Горна граница

Формула

Описание

Резултат

=BETADIST(A2;A3;A4;A5;A6)

Кумулативна бета функция на вероятностната плътност за горните параметри

0,6854706

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×