BITAND функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията BITAND в Microsoft Excel.

Описание

Връща побитово "И" на две числа.

Синтаксис

BITAND(число1; число2)

Синтаксисът на функцията BITAND има следните аргументи.

  • число1    Задължително. Трябва да е в десетична форма и по-голямо или равно на 0.

  • число2    Задължително. Трябва да е в десетична форма и по-голямо или равно на 0.

Забележки

  • BITAND връща десетично число.

  • Резултатът е побитово "И" на параметрите й.

  • Стойността на бита във всяка позиция се зачита само ако и двата бита на тази позиция в параметрите са със стойност 1.

  • Върнатите стойности от бита в дадената позиция нарастват отдясно наляво като степени на 2. Най-десният бит връща 1 (2^0), битът отляво връща 2 (2^1) и т. н.

  • Ако някой от двата аргумента е по-малък от 0, BITAND връща #NUM! стойността за грешка.

  • Ако някой от двата аргумента не е цяло число или е по-голям от (2^48)-1, BITAND връща #NUM! стойността за грешка.

  • Ако някой от двата аргумента има нечислена стойност, BITAND връща #VALUE! стойността за грешка.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

Как работи

=BITAND(1;5)

Сравнява двоичното представяне на 1 и 5.

1

Двоичното представяне на 1 е 1, а двоичното представяне на 5 е 101. Техните битове съвпадат само в най-дясната позиция. Това се връща като 2^0 или 1.

=BITAND(13;25)

Сравнява двоичното представяне на 13 и 25.

9

Двоичното представяне на 13 е 1101, а двоичното представяне на 25 е 11001. Техните битове съвпадат в най-дясната позиция и четвъртата позиция отдясно. Това се връща като (2^0)+ (2^3) или 9.

Десетично число

Двоично представяне

13

1101

25

11001

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×