We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията BITLSHIFT в Microsoft Excel.

Описание

Връща число изместено наляво с указания брой битове.

Синтаксис

BITLSHIFT(число; големина_на_отместване)

Синтаксисът на функцията BITLSHIFT има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. "число" трябва да е цяло число по-голямо или равно на 0.

  • големина_на_отместване    Задължително. "големина_на_отместване" трябва да е цяло число.

Забележки

  • Отместването на число наляво е еквивалентно на добавяне на нули (0) отдясно на двоичното представяне. Например отместването с 2 бита наляво на десетичната стойност 4 преобразува двоичната й стойност (100) в 10000 или 16 в десетично представяне.

  • Ако някой от аргументите е извън ограниченията си, BITLSHIFT връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако "Число" е по-голямо от (2^48)-1, BITLSHIFT връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако абсолютната стойност на Shift_amount е по-голяма от 53, BITLSHIFT връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако някой от двата аргумента е нечислена стойност, BITLSHIFT връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Използването на отрицателно число за аргумента "големина_на_отместване" отмества с броя битове надясно.

  • Използването на отрицателно число за аргумента "големина_на_отместване" връща същия резултат като с положителна "големина_на_отместване" за BITRSHIFT функция.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

Как работи

=BITLSHIFT(4;2)

Отмества битовете наляво за числото, като добавя нули (0) отдясно на числото, представено като двоично. Върнатото число е представено като десетично.

16

4 се представя с 100 в двоично представяне. Добавянето на две цифри 0 отдясно дава 10000, което е 16 в десетично представяне.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×