Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията BITRSHIFT в Microsoft Excel.

Описание

Връща число изместено надясно с указания брой битове.

Синтаксис

BITRSHIFT(число; големина_на_отместване)

Синтаксисът на функцията BITRSHIFT има следните аргументи

  • "число"    Задължително. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 0.

  • големина_на_отместване    Задължително. Трябва да е цяло число.

Забележки

  • Отместването на число надясно е еквивалентно на премахване на двоичните разряди, които са най-отдясно в двоичното представяне на числото. Например отместването с 2 бита надясно на десетичната стойност 13 преобразува двоичната стойност (1101) в 11 или 3 в десетично представяне.

  • Ако някой от аргументите е извън ограниченията си, BITRSHIFT връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "Число" е по-голямо от (2^48)-1, BITRSHIFT връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако абсолютната стойност на Shift_amount е по-голяма от 53, BITRSHIFT връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако някой от двата аргумента е нечислена стойност, BITRSHIFT връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Използването на отрицателно число за аргумента "големина_на_отместване" отмества с броя битове наляво.

  • Използването на отрицателно число за аргумента "големина_на_отместване" връща същия резултат като с положителна "големина_на_отместване" за BITLSHIFT функция.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

Как работи

=BITRSHIFT(13;2)

Измества битовете надясно за числото, като премахва зададените най-десни цифри на числото, представено като двоично. Върнатото число е представено като десетично.

3

13 се представя с 1101 в двоично представяне. Премахването на двете най-десни цифри дава 11, което е 3 в десетично представяне.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×