Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CEILING.MATH в Microsoft Excel.

Описание

Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на "значимост".

Синтаксис

CEILING.MATH(число; [значимост]; [режим])

Синтаксисът на функцията CEILING.MATH има следните аргументи.

  • "число"    Задължително. Число трябва да е по-малко от 9,99E+307 и по-голямо от -2,229E-308.

  • значимост    Незадължително. Кратното, към което да се закръгли "число".

  • Мода    Незадължително. За отрицателните числа контролира дали "число" се закръглява в посока към нулата.

Забележки

  • По подразбиране "значимост" е +1 за положителни числа и -1 за отрицателни числа.

  • По подразбиране положителните числа с десетична част се закръгляват нагоре до най-близкото цяло число. Например 6,3 се закръглява до 7.

  • По подразбиране отрицателните числа с десетична част се закръгляват нагоре (към нулата) до най-близкото цяло число. Например -6,7 се закръглява до -6.

  • Като задавате аргументите "значимост" и "режим", можете да променяте посоката на закръгляване за отрицателните числа. Например, закръгляването на -6,3 със "значимост" 1 и "режим" 1, закръглява с отдалечаване от 0 до -7. Има много комбинации на стойностите на "значимост" и "режим", които засягат закръгляването на отрицателните числа по различни начини.

  • Аргументът "режим" не засяга положителните числа.

  • Аргументът "значимост" закръглява числото до най-близкото цяло число, което е кратно на зададената "значимост". Изключение прави случаят, когато закръгляваното число е цяло. Например за "значимост" 3 числото се закръглява нагоре до най-близкото цяло число, което е кратно на 3.

  • Ако при делене на "число" със "значимост" със стойност 2 или по-голяма има остатък, резултатът се закръглява нагоре.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=CEILING.MATH(24,3;5)

Закръглява 24,3 нагоре до най-близкото цяло число, което е кратно на 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6,7)

Закръглява 6,7 нагоре до най-близкото цяло число (7).

7

=CEILING.MATH(-8,1;2)

Закръглява -8,1 нагоре (към 0) до най-близкото цяло число, което е кратно на 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5,5;2;-1)

Закръглява -5,5 надолу (отдалечаване от 0) до най-близкото цяло число, което е кратно на 2 с режим -1, което обръща посоката на закръгляването (-6).

-6

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×