Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Връща доверителен интервал за средна стойност на генерална съвкупност, като използва нормално разпределение.

Описание

Доверителният интервал е диапазон от стойности. Средната стойност на вашата извадка, x, е в центъра на този диапазон, а диапазонът е x ± CONFIDENCE.NORM. Ако например x е средната стойност на извадката от времената на доставка на продукти, поръчани по пощата, x ± CONFIDENCE.NORM е диапазон за средната стойност на генералната съвкупност. За всяка средна стойност на генерална съвкупност µ0 в този диапазон вероятността за получаване на средна стойност на извадка, отдалечена от µ0 на повече от x е по-голяма от алфа; За всяка средна стойност на генерална съвкупност µ0, която не е в този диапазон, вероятността за получаване на средна стойност на извадка, отдалечена от µ0 на повече от x е по-малка от алфа. С други думи, да допуснем x, че използваме стандартно_откл и размер, за да създадем двустранен тест при ниво на значимост алфа за хипотезата, че средната стойност на генералната съвкупност е µ0. Тогава няма да отхвърлим хипотезата, ако µ0 е в доверителния интервал, и ще я отхвърлим, ако µ0 не е в доверителния интервал. Доверителният интервал не ни позволява да заключим, че има вероятност 1 – алфа следващото време за доставка на нашия следващ пакет да попадне в доверителния интервал.

Синтаксис

CONFIDENCE.NORM(алфа;стандартно_откл;размер)

Синтаксисът на функцията CONFIDENCE.NORM има следните аргументи:

 • "алфа"  Задължително. Нивото на значимост, необходимо за изчислението на доверителното ниво. Доверителното ниво е равно на 100*(1 – алфа)%, или с други думи, алфа, равно на 0,05, означава 95 процента доверително ниво.

 • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност за диапазона от данни, който се приема за известен.

 • "размер"     Задължително. Размерът на извадката.

Забележки

 • Ако някой аргумент не е числов, CONFIDENCE. NORM връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако алфа ≤ 0 или алфа ≥ 1, CONFIDENCE. NORM връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако standard_dev ≤ 0, CONFIDENCE. NORM връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако "размер" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

 • Ако размерът < 1, CONFIDENCE. NORM връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако приемем, че "алфа" е равно на 0,05, трябва да изчислим площта под кривата на стандартното нормално разпределение, която се равнява на (1 – алфа), или 95 процента. Тази стойност е ± 1,96. Следователно доверителният интервал е:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,05

Ниво на значимост

2,5

Стандартно отклонение на генералната съвкупност

50

Размер на извадката

Формула

Описание

Резултат

=CONFIDENCE.NORM(A2;A3;A4)

Доверителен интервал на средната стойност на генералната съвкупност. С други думи, доверителният интервал на средната стойност на генералната съвкупност от пътувания до работното място е равен на 30 ± 0,692952 минути, или от 29,3 до 30,7 минути.

0,692952

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×