Връща ковариацията – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

Използвайте ковариацията, за да определите отношението между два набора данни. Можете например да изследвате дали по-големите доходи се съпътстват от по-високи нива на образованието.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новите функции вж. COVARIANCE.P функция и COVARIANCE.S функция.

Синтаксис

COVAR(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията COVAR има следните аргументи:

 • Масив1     Задължително. Първият диапазон от клетки с цели числа.

 • Масив2     Задължително. Вторият диапазон от клетки с цели числа.

Забележки

 • Аргументите трябва да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

 • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; но клетките с нулеви стойности се включват.

 • Ако "масив1" и "масив2" имат различен брой точки от данни, COVAR връща стойността за грешка #N/A.

 • Ако масив1 или масив2 е празен, COVAR връща #DIV/0! стойност на грешката.

 • Ковариацията е:

  Формула

  където

  x и y

  са средните стойности на извадките AVERAGE(масив1) и AVERAGE(масив2), а n е размерът на извадката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни1

Данни2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Формула

Описание

Резултат

=COVAR(A2:A6; B2:B6)

Ковариацията – средната стойност на произведенията от отклоненията – за всяка двойка от горните точки от данни.

5,2

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×