В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DAYS в Microsoft Excel. За информация относно функцията DAY вж. функцията DAY.

Описание

Връща броя на дните между две дати.

Синтаксис

DAYS(крайна_дата; начална_дата)

Синтаксисът на функцията DAYS има следните аргументи:

  • Крайна_дата    Задължително. "начална_дата" и "крайна_дата" са двете дати, между които искате да знаете броя на дните.

  • начална_дата    Задължително. "начална_дата" и "крайна_дата" са двете дати, между които искате да знаете броя на дните.

Забележка: Excel съхранява датите като поредни номера, така че да могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39447 дни след 1 януари 1900.

Забележки

  • Ако и двата аргумента са числа, DAYS използва стойността (крайна_дата – начална_дата), за да изчисли броя на дните между двете дати.

  • Ако който и да е от двата аргумента е текст, този аргумент се третира като DATEVALUE(дата_текст) и връща цяла дата, вместо компонент за време.

  • Ако аргументите за дата са числови стойности, които попадат извън диапазона от валидни дати, DAYS връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако аргументите за дата са низове, които не могат да бъдат анализирани като валидни дати, DAYS връща #VALUE! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

31-DEC-2021

1 ЯНУАРИ 2021 Г.

Формула

Описание

Резултат

=DAYS("15-MAR-2021";"1-FEB-2021")

Намира броя на дните между крайната дата (15-MAR-2021) и началната дата (1-FEB-2021). Когато въведете дата директно във функцията, трябва да я оградите с кавички. Резултатът е 42.

42

=DAYS(A2;A3)

Намира броя на дните между крайната дата в A2 и началната дата в A3 (364).

364

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×