Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DAYS360 в Microsoft Excel.

Описание

Функцията DAYS360 връща броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни (дванадесет месеца от 30 дни), която се използва в някои счетоводни изчисления. Използвайте тази функция, за да ви помогне при изчисленията на плащания, ако вашата счетоводна система е на базата на дванадесет месеца от 30 дни.

Синтаксис

DAYS360(начална_дата;крайна_дата;[метод])

Синтаксисът на функцията DAYS360 има следните аргументи:

  • "начална_дата", "крайна_дата"    Задължително. Двете дати, между които искате да знаете броя на дните. Ако начална_дата се пада след крайна_дата, функцията DAYS360 връща отрицателни число. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или да бъдат получени като резултати от други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23), за да получите 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми могат да възникнат, ако датите са въведен като текст.

  • Метод    Незадължително. Логическа стойност, която задава дали в изчислението да се използва американски, или европейски метод.

Метод

Определение

FALSE или пропуснато

Американски (NASD) метод. Ако началната дата е последният ден на месец, тя става равна на 30-ия ден на същия месец. Ако крайната дата е последният ден на месец, а началната дата е преди 30-ия ден на месец, крайната дата става равна на 1-вия ден на следващия месец; в противен случай крайната дата става равна на 30-ия ден на същия месец.

TRUE

Европейски метод. Началните и крайните дати, които се падат на 31-вия ден на месец, стават равни на 30-ия ден на същия месец.

Забележка: Excel съхранява датите като поредни номера, така че да могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е номер 1, а 1 януари 2008 г. е номер 39448, защото е 39 447 дни след 1 януари 1900 г.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Дати

1.01.11

30.01.11

1.02.11

31.12.11

Формула

Описание

Резултат

=DAYS360(A3;A4)

Брой на дните между 30.01.2011 и 1.02.2011 на базата на година от 360 дни.

1

=DAYS360(A2;A5)

Брой на дните между 1.01.2011 и 31.12.2011 на базата на година от 360 дни.

360

=DAYS360(A2;A4)

Брой на дните между 1.01.2011 и 1.02.2011 на базата на година от 360 дни.

30

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×