Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DAYS360 в Microsoft Excel.

Описание

Функцията DAYS360 връща броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни (дванадесет месеца от 30 дни), която се използва в някои счетоводни изчисления. Използвайте тази функция, за да ви помогне при изчисленията на плащания, ако вашата счетоводна система е на базата на дванадесет месеца от 30 дни.

Синтаксис

DAYS360(начална_дата;крайна_дата;[метод])

Синтаксисът на функцията DAYS360 има следните аргументи:

  • "начална_дата", "крайна_дата"    Задължително. Двете дати, между които искате да знаете броя на дните. Ако начална_дата се пада след крайна_дата, функцията DAYS360 връща отрицателни число. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или да бъдат получени като резултати от други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23), за да получите 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми могат да възникнат, ако датите са въведен като текст.

  • Метод    Незадължително. Логическа стойност, която задава дали в изчислението да се използва американски, или европейски метод.

Метод

Определение

FALSE или пропуснато

Американски (NASD) метод. Ако началната дата е последният ден на месец, тя става равна на 30-ия ден на същия месец. Ако крайната дата е последният ден на месец, а началната дата е преди 30-ия ден на месец, крайната дата става равна на 1-вия ден на следващия месец; в противен случай крайната дата става равна на 30-ия ден на същия месец.

TRUE

Европейски метод. Началните и крайните дати, които се падат на 31-вия ден на месец, стават равни на 30-ия ден на същия месец.

Забележка: Excel съхранява датите като поредни номера, така че да могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е номер 1, а 1 януари 2008 г. е номер 39448, защото е 39 447 дни след 1 януари 1900 г.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Дати

1.01.11

30.01.11

1.02.11

31.12.11

Формула

Описание

Резултат

=DAYS360(A3;A4)

Брой на дните между 30.01.2011 и 1.02.2011 на базата на година от 360 дни.

1

=DAYS360(A2;A5)

Брой на дните между 1.01.2011 и 31.12.2011 на базата на година от 360 дни.

360

=DAYS360(A2;A4)

Брой на дните между 1.01.2011 и 1.02.2011 на базата на година от 360 дни.

30

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×