В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DDB в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или някои друг зададен от вас метод.

Синтаксис

DD (стойност; ликвидационна_стойност; живот; период; [коефициент])

Синтаксисът на функцията DDB има следните аргументи:

  • "стойност"    Задължително. Началната стойност на актива.

  • "ликвидационна_стойност"    Задължително. Стойността в края на амортизацията (понякога наричана остатъчната стойност на актива). Тази стойност може да е 0.

  • "живот"    Задължително. Броят периоди, за който активът се обезценява (понякога наричан полезен живот на актива).

  • "период"    Задължително. Периодът, за който искате да изчислите амортизацията. Период трябва да използва същите единици като живот.

  • "коефициент"    Задължително. Скоростта, с която балансът намалява. Ако "коефициент" е пропуснато, приема се за 2 (метода за баланс с двойно намаление).

Важно: Всичките пет аргумента трябва да бъдат положителни числа.

Забележки

  • Методът за баланс с двойно намаление изчислява амортизацията с променлива норма. Амортизацията е най-висока в първия период и намалява през следващите периоди. DDB използва следната формула,за да изчисли амортизацията за един период:

Min( (стойност - обща сума на амортизацията от предишните периоди) * (коефициент/живот), (стойност - ликвидационна_стойност - обща сума на амортизацията от предишните периоди) )

  • Ако не желаете да използва метода за баланс с двойно намаление, променете "коефициент".

  • Използвайте функцията VDB, ако искате да преминете към метода с праволинейна амортизация, когато амортизацията е по-голяма от изчислената с намаляващ баланс.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

 

2400 лв.

Начална стойност

300 лв.

Остатъчна стойност

10

Живот в години

Формула

Описание

Резултат

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Амортизация през първия ден, като се използва балансов метод с двойно намаляване. "коефициент" по подразбиране е 2.

1,32 лв.

=DDB(A2;A3,A4*12;1;2)

Амортизация през първия месец.

40,00 лв.

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Амортизация през първата година.

480,00 лв.

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Амортизация през втората година с използване на "коефициент" 1,5 вместо метода за баланс с двойно намаление.

306,00 лв.

=DDB(A2;A3;A4;10)

Амортизация през десетата година. "коефициент" по подразбиране е 2.

22,12 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×