Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DDB в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или някои друг зададен от вас метод.

Синтаксис

DD (стойност; ликвидационна_стойност; живот; период; [коефициент])

Синтаксисът на функцията DDB има следните аргументи:

  • Цена    Задължително. Началната стойност на актива.

  • "ликвидационна_стойност"    Задължително. Стойността в края на амортизацията (понякога наричана остатъчната стойност на актива). Тази стойност може да е 0.

  • "живот"    Задължително. Броят периоди, за който активът се обезценява (понякога наричан полезен живот на актива).

  • "период"    Задължително. Периодът, за който искате да изчислите амортизацията. Период трябва да използва същите единици като живот.

  • "коефициент"    Задължително. Скоростта, с която балансът намалява. Ако "коефициент" е пропуснато, приема се за 2 (метода за баланс с двойно намаление).

Важно: Всичките пет аргумента трябва да бъдат положителни числа.

Забележки

  • Методът за баланс с двойно намаление изчислява амортизацията с променлива норма. Амортизацията е най-висока в първия период и намалява през следващите периоди. DDB използва следната формула,за да изчисли амортизацията за един период:

Min( (стойност - обща сума на амортизацията от предишните периоди) * (коефициент/живот), (стойност - ликвидационна_стойност - обща сума на амортизацията от предишните периоди) )

  • Ако не желаете да използва метода за баланс с двойно намаление, променете "коефициент".

  • Използвайте функцията VDB, ако искате да преминете към метода с праволинейна амортизация, когато амортизацията е по-голяма от изчислената с намаляващ баланс.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

 

2400 лв.

Начална стойност

300 лв.

Остатъчна стойност

10

Живот в години

Формула

Описание

Резултат

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Амортизация през първия ден, като се използва балансов метод с двойно намаляване. "коефициент" по подразбиране е 2.

1,32 лв.

=DDB(A2;A3,A4*12;1;2)

Амортизация през първия месец.

40,00 лв.

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Амортизация през първата година.

480,00 лв.

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Амортизация през втората година с използване на "коефициент" 1,5 вместо метода за баланс с двойно намаление.

306,00 лв.

=DDB(A2;A3;A4;10)

Амортизация през десетата година. "коефициент" по подразбиране е 2.

22,12 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×