Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на DECIMAL  в Microsoft Excel.

Описание

Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число.

Синтаксис

DECIMAL(текст; основа)

Синтаксисът на функцията DECIMAL има следните аргументи:

  • Текст    Задължително.

  • "основа"    Задължително. "основа" трябва да е цяло число.

Забележки

  • Дължината на низа на "текст" трябва да е по-малка или равна на 255 знака.

  • Аргументът "текст" може да е произволна комбинация от буквено-цифрови знаци, които са валидни за основата ("основа"), и не прави разлика между малки и главни букви.

  • Excel поддържа аргумент "текст", по-голям или равен на 0 и по-малък от 2^53. Текстов аргумент, който се равнява на число, което е по-голямо от 2^53, може да причини загуба на точност.

  • Аргументът "основа" трябва да е по-голям или равен на 2 (двоично, или основа 2) и по-малък или равен на 36 (основа 36).
    Основа, която е по-голяма от 10, използва цифровите стойности 0-9 и буквите в диапазона A-Z, които са необходими. Например основата 16 (шестнадесетична) използва 0-9 и A-F, а основата 36 използва 0-9 и A-Z.

  • Ако някой от двата аргумента е извън ограниченията си, DECIMAL може да върне #NUM! или #VALUE! стойността на грешка.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

Как работи

=DECIMAL("FF";16)

Преобразува шестнадесетичната (основа 16) стойност FF в еквивалентната й десетична (основа 10) стойност (255).

=DECIMAL("FF";16)

"F" е в позиция 15 в числовата система с основа 16. Тъй като всички числови системи започват с 0, 16-тият знак в шестнадесетичната система ще е в 15-та позиция. Формулата по-долу показва как да се преобразува в десетична система:

Функцията HEX2DEC в клетка C3 потвърждава този резултат.

=HEX2DEC("ff")

Формула

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

=DECIMAL(111;2)

Преобразува двоичната (основа 2) стойност 111 в еквивалентната й десетична (основа 10) стойност (7).

=DECIMAL(111;2)

"1" е в позиция 1 в числовата система с основа 2. Формулата по-долу показва как се преобразува в десетична система:

Функцията BIN2DEC в клетка C6 потвърждава този резултат.

=BIN2DEC(111)

Формула

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

=DECIMAL("zap";36)

Преобразува стойността "zap" при основа 36 в еквивалентната й десетична стойност (45 745).

=DECIMAL("zap";36)

"z" е в позиция 35, "a" е в позиция 10, а "p" е в позиция 25. Формулата по-долу показва как се преобразува в десетична система.

Формула

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×