Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DEVSQ в Microsoft Excel.

Описание

Връща сумата от квадратите на отклоненията на точки от данни от средната стойност на точките от данни.

Синтаксис

DEVSQ(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията DEVSQ има следните аргументи:

  • "число1", "число2", ...    "число1" се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите сумата на квадратите на отклоненията. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масив, вместо аргументи, разделени с запетаи.

Забележки

  • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Формулата за сумата от квадратите на отклоненията е:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

4

5

8

7

11

4

3

Формула

Описание

Резултат

=DEVSQ(A2:A8)

Сума от квадратите на отклоненията на горните данни от средната стойност на тези данни.

48

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×