Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DISC в Microsoft Excel.

Описание

Връща дисконтовата ставка на ценна книга

Синтаксис

DISC(разчет; погасяване; цена; изкупуване; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2018;5;23) за 23-ия ден на май 2018 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията DISC има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • "цена"    Задължително. Цената на книгата за $100 номинална стойност.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е с пореден номер 1, а 1 януари 2018 г. е с пореден номер 43101, понеже е 43 101 дни след 1 януари 1900 г.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Да предположим например, че 30-годишна облигация е издадена на 1 януари 2018 г. и е закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2018 г., датата на сделката – 1 юли 2018 г., а датата на падежа – 1 януари 2048 г., 30 години след 1 януари 2018 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет или погасяване не е валиден пореден номер на дата, DISC връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако pr ≤ 0 или изкупуване ≤ 0, DISC връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, DISC връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако разчет ≥ погасяване, DISC връща #NUM! стойността на грешка.

 • DISC се изчислява както следва:

  Уравнение

  където:

  • B = брой на дните в година в зависимост от годишната база.

  • DSM = брой на дните между сделката и падежа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

07/01/2018

Дата на разчета

01/01/2048

Дата на погасяване

97,975

Цена

100

Погасителна стойност

1

Действителна/действителна база (вж. по-горе)

Формула

Описание

Резултат

=DISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Намалена тарифа за облигация за облигация с горните условия

0.001038

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×