DOLLARDE функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DOLLARDE в Microsoft Excel.

Описание

Преобразува цена в долари, изразена като целочислена част и дробна част, например 1,02, в цена в долари, изразена като десетично число. Дробните числа за цени, понякога се използват за номинални стойности.

Дробната част на стойността се дели на цяло число, което вие задавате. Ако например искате цената да се изразява с точност 1/16 от долар, делите дробната част на. В този случай 1,02 представя $1,125 ($1 + 2/16 = $1,125).

Синтаксис

DOLLARDE(дробен_долар; дроб)

Синтаксисът на функцията DOLLARDE има следните аргументи:

  • "дробен_долар"    Задължително. Число, изразено чрез цяла и дробна част, разделени с десетичен знак.

  • "дроб"    Задължително. Цялото число, което трябва да се използва в знаменателя на дробта.

Забележки

  • Ако "дроб" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако "дроб" е по-малко от 0, DOLLARDE връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "дроб" е по-голямо или равно на 0 и по-малко от 1, DOLLARDE връща #DIV/0! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=DOLLARDE(1,02;16)

Преобразува 1,02 (чете се 1 и 2/16) в десетично число (1,125). Понеже дробната стойност е 16, цената е с точност 1/16 от долар.

1,125

=DOLLARDE(1,1;32)

Преобразува 1,1 (чете се 1 и 10/32) в десетично число (1,3125). Понеже дробната стойност е 32, цената е с точност 1/32 от долар.

1,3125

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×