В тази статия е описан синтаксисът и употребата на EDATE  функция в Microsoft Excel.

Описание

Връща серийния номер, представящ датата, която е със зададения брой месеци преди или след зададена дата (начална_дата). Използвайте EDATE, за да изчислите датите на падежа или плащанията, които се падат на същия ден от месеца като датата на издаването.

Синтаксис

EDATE(начална_дата; месеци)

Синтаксисът на функцията EDATE има следните аргументи:

  • Начална_дата    Задължително. Дата, която представя началната дата. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

  • Месеци    Задължително. Броят на месеците преди или след начална_дата. Положителна стойност за месеци означава бъдеща дата; отрицателна стойност означава минала дата.

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Ако start_date не е валидна дата, EDATE връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако месеци не е цяло число, дробната му част се отрязва.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Дата

15.01.11

Формула

Описание

Резултат

=EDATE(A2,1)

Датата един месец след горната дата

15.01.11

=EDATE(A2;-1)

Датата един месец преди горната дата

15.12.10

=EDATE(A2;2)

Датата два месеца след горната дата

15.02.11

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×