F.TEST функция

Връща резултата от F-теста, двустранната вероятност дисперсиите в масив1 и масив2 да не се различават съществено.

Използвайте тази функция, за да определите дали две извадки имат различни дисперсии. Ако например са дадени оценките от тестове в обществени и частни училища, можете да проверите дали тези училища имат различни нива на отклонение в оценките от теста.

Синтаксис

F.Test(масив1;масив2)

Синтаксисът на функцията F.TEST има следните аргументи:

  • "масив1"     Задължително. Първият масив или диапазон от данни.

  • "масив2"     Задължително. Вторият масив или диапазон от данни.

Забележки

  • Аргументите трябва да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

  • Ако броят на точките от данни в array1 или масив2 е по-малък от 2 или ако дисперсията на array1 или масив2 е нула, F. TEST връща #DIV/0! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни1

Данни2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Формула

Описание

Резултат

=F.TEST(A2:A6;B2:B6)

F-тест за наборите данни в A2:A6 в B2:B6.

0,64831785

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×