В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията GAMMA.DIST в Microsoft Excel.

Връща гама разпределението. Можете да използвате тази функция, за да изследвате променливи, които могат да имат несиметрично разпределение. Гама разпределението се използва широко в анализа на опашките.

Синтаксис

GAMMA.DIST(x;алфа;бета;кумулативна)

Синтаксисът на функцията GAMMA.DIST има следните аргументи:

 • "x"     Задължително. Стойността, за която искате да оцените разпределението.

 • "алфа"  Задължително. Параметър на разпределението.

 • "бета"  Задължително. Параметър на разпределението. Ако бета = 1, GAMMA.DIST връща стандартното гама разпределение.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако "кумулативна" е TRUE, GAMMA.DIST връща функцията на кумулативното разпределение; ако е FALSE, връща функцията за плътност на вероятността.

Забележки

 • Ако x, алфа или бета е нечисломерно, GAMMA. DIST връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако x < 0, GAMMA. DIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако алфа ≤ 0 или ако бета ≤ 0, GAMMA. DIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Формулата за гама функцията на вероятностната плътност е:

  Уравнение

  Стандартната гама функция на вероятностна плътност е:

  Уравнение

 • Когато алфа = 1, GAMMA.DIST връща експоненциалното разпределение с:

  Уравнение

 • За положително цяло n, когато алфа = n/2, бета = 2, и кумулативна = TRUE, GAMMA.DIST връща (1 - CHISQ.DIST.RT(x)) с n степени на свобода.

 • Когато "алфа" е положително цяло число, GAMMA.DIST се нарича също разпределение на Ерланг (Erlang).

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

10,00001131

Стойност, за която искате да оцените разпределението

9

"алфа" параметър на разпределението

2

"бета" параметър на разпределението

Формула

Описание

Резултат

=GAMMA.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Вероятностна плътност, като се използват стойностите на "x", "алфа" и "бета" в A2, A3, A4 с FALSE за аргумента "кумулативна".

0,032639

=GAMMA.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Кумулативно разпределение, като се използват стойностите на "x", "алфа" и "бета" в A2, A3, A4 с TRUE за аргумента "кумулативна".

0,068094

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×