GESTEP функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията GESTEP в Microsoft Excel.

Описание

Връща 1, ако число ≥ стъпка; връща 0 (нула) в противен случай. Използвайте тази функция, за да филтрирате набор от стойности. Например чрез сумиране на няколко функции GESTEP можете да изчислите броя на стойностите, които надвишават определен праг.

Синтаксис

GESTEP(число; [стъпка])

Синтаксисът на функцията GESTEP има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Стойността, която сравнявате със стъпка.

  • "стъпка"    Незадължително. Праговата стойност. Ако изпуснете стойността за стъпка, GESTEP използва нула.

Забележка

Ако някой аргумент не е числов, GESTEP връща #VALUE! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=GESTEP(5; 4)

Проверява дали 5 е по-голямо или равно на стойността на "стъпка", 4.

1

=GESTEP(5; 5)

Проверява дали 5 е по-голямо или равно на стойността на "стъпка", 5.

1

=GESTEP(-4; -5)

Проверява дали -4 е по-голямо или равно на стойността на "стъпка", -5.

1

=GESTEP(-1)

Проверява дали -1 е по-голямо от стойността по подразбиране на "стъпка", 0.

0

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×