Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията HARMEAN в Microsoft Excel.

Описание

Връща хармоничната средна стойност на набор данни. Хармоничната средна стойност е реципрочната стойност на средноаритметичното на реципрочните стойности.

Синтаксис

HARMEAN(число1, [число2], ...)

Синтаксисът на функцията HARMEAN има следните аргументи:

  • "число1", "число2", ...    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите средното. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масив, вместо аргументи, разделени с запетаи.

Забележки

  • Хармоничната средна стойност е винаги по-малка от геометричната средна стойност, която е винаги по-малка от средноаритметичното.

  • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Ако някоя точка от ≤ 0, HARMEAN връща #NUM! стойност на грешката.

  • Формулата за хармоничната средна стойност е:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

4

5

8

7

11

4

3

Формула

Описание

Резултат

=HARMEAN(A2:A8)

Хармонично средно на набора данни в A2:A8.

5,028376

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×