We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Връща хипергеометричното разпределение. HYPGEOMDIST връща вероятността за зададен брой на успехите в извадка при зададен размер на извадката, успехи в генералната съвкупност и размер на генералната съвкупност. Използвайте HYPGEOMDIST при задачи с крайна генерална съвкупност, където всяко наблюдение е или успех, или неуспех, и където всяко подмножество с даден размер се избира с една и съща правдоподобност.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. HYPGEOM.DIST функция.

Синтаксис

HYPGEOMDIST(извадка_s;брой_извадка,ген_съвкупност_s;брой_съвк)

Синтаксисът на функцията HYPGEOMDIST има следните аргументи:

 • "извадка_s"     Задължително. Броят на успехите в извадката.

 • "брой_извадка"     Задължително. Размерът на извадката.

 • "ген_съвкупност_s"     Задължително. Броят на успехите в генералната съвкупност.

 • "брой_съвк"     Задължително. Размерът на генералната съвкупност.

Забележки

 • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако някой аргумент не е числов, HYPGEOMDIST връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако sample_s < 0 или sample_s е по-голямо от по-малкото от number_sample или population_s, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако sample_s по-малко от по-голямото от 0 или (number_sample – number_population + population_s), HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако number_sample ≤ 0 или number_sample > number_population, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако population_s ≤ 0 или population_s > number_population, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако number_population ≤ 0, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Формулата за хипергеометричното разпределение е:

  Hypgeomdist

  където:

  x = извадка_s

  n = брой_извадка

  M = ген_съвкупност_s

  N = брой_съвкупност

  HYPGEOMDIST се използва при извадки без заместване от крайна генерална съвкупност.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

1

Брой на успехите в извадката

4

Размер на извадката

8

Брой на успехите в генералната съвкупност

20

Размер на генералната съвкупност

Формула

Описание

Резултат

=HYPGEOMDIST(A2;A3;A4;A5)

Хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетки A2, A3, A4 и A5.

0,3633

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×