Можете да използвате функцията IFERROR, за да прихванете и обработвате грешки във формула. IFERROR връща стойност, която задавате, ако формулата изчислява грешка; в противен случай връща резултата от формулата.

Синтаксис

IFERROR(стойност; стойност_ако_грешка)

Синтаксисът на функцията IFERROR има следните аргументи:

  • стойност    Задължително. Аргументът, който се проверява за грешка.

  • value_if_error    Задължително. Стойността, която трябва да се върне, ако формулата изчисли грешка. Оценяват се следните типове грешки: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?или #NULL!.

Забележки

  • Ако стойност или value_if_error е празна клетка, IFERROR я третира като стойност на празен низ ("").

  • Ако стойност е формула за масив, IFERROR връща масив от резултати за всяка клетка в диапазона, зададен в стойност. Вижте втория пример по-долу.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter.

Квота

Продадени бройки

210

35

55

0

23

Формула

Описание

Резултат

=IFERROR(A2/B2; "Грешка в изчислението")

Проверява за грешка във формулата в първия аргумент (210 делено на 35), не намира грешка и връща резултата от формулата

6

=IFERROR(A3/B3; "Грешка в изчислението")

Проверява за грешка във формулата в първия аргумент (55 делено на 0), намира грешката деление на 0 и след това връща стойността на "стойност_ако_грешка"

Грешка в изчислението

=IFERROR(A4/B4; "Грешка в изчислението")

Проверява за грешка във формулата в първия аргумент ("" делено на 23), не намира грешка и връща резултата от формулата.

0

Пример 2

Квота

Продадени бройки

Съотношение

210

35

6

55

0

Грешка в изчислението

23

0

Формула

Описание

Резултат

=C2

Проверява за грешка във формулата в първия аргумент, в първия елемент на масива (A2/B2 или 210 делено на 35), не намира грешка и връща резултата от формулата

6

=C3

Проверява за грешка във формулата в първия аргумент, във втория елемент на масива (A3/B3 или 55 делено на 0), намира грешката деление на 0 и след това връща стойността на "стойност_ако_грешка"

Грешка в изчислението

=C4

Проверява за грешка във формулата в първия аргумент, в третия елемент на масива (A4/B4 или "" делено на 23), не намира грешка и връща резултата от формулата

0

Забележка: Ако имате текуща версия на Microsoft 365, можете да въведете формулата в горната лява клетка на изходния диапазон, след което натиснете ENTER, за да потвърдите формулата като формула за динамичен масив. В противен случай формулата трябва да бъде въведена като наследена формула за масив, като първо изберете изходния диапазон, въведете формулата в горната лява клетка на изходния диапазон, след което натиснете CTRL+SHIFT+ENTER, за да я потвърдите. Excel вмъква къдрава скоби в началото и края на формулата. За повече информация за формулите за масиви вижте Указания и примери за формули за масиви.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×