Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В регресионния анализ функцията LOGEST изчислява експоненциална крива, която отговаря на вашите данни, и връща масив от стойности, описващ кривата. Тъй като тази функция връща масив от стойности, тя трябва да бъде въведена като формула за масив.

Забележка: Ако имате текуща версия на Microsoft 365, можете просто да въведете формулата в горната лява клетка на изходния диапазон, след което да натиснете ENTER, за да потвърдите формулата като формула за динамичен масив. В противен случай формулата трябва да бъде въведена като наследена формула за масив, като първо изберете изходния диапазон, въведете формулата в горната лява клетка на изходния диапазон и след това натиснете CTRL+SHIFT+ENTER, за да я потвърдите. Excel вмъква фигурни скоби в началото и края на формулата вместо вас. За повече информация за формулите за масиви вижте Указания и примери за формули за масиви.

Описание

Уравнението на кривата е

y = b*m^x

или

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ако има множество от x-стойности, където зависимата стойност на y е функция на независимите стойности на x. Стойностите m са основи, съответстващи на всяка стойност на x, а b е константа. Забележете, че y, x и m могат да са вектори. Масива, който LOGEST връща, е {mn,mn-1,...,m1,b}.

LOGEST(известни_y; [известни_x]; [конст]; [състояния])

Синтаксисът на функцията LOGEST има следните аргументи:

 • known_y    Задължително. Наборът от стойности на y в отношението y = b*m^x, които вече знаете.

  • Ако масивът известни_y е в една колона, тогава всяка колона от известни_x се разглежда като отделна променлива.

  • Ако масивът известни_y е в един ред, тогава всеки ред на известни_x се разглежда като отделна променлива.

 • known_x    Незадължително. Незадължителен набор от стойности на x в отношението y = b*m^x, които вече знаете.

  • Масивът известни_x може да включва един или повече набори от променливи. Ако се използва само една променлива, известни_y и известни_x могат да бъдат диапазони с произволна форма, стига да имат еднакви размерности. Ако се използва повече от една променлива, известни_y трябва да бъде диапазон от клетки с височина от един ред или ширина от един колона, наричан също вектор.

  • Ако известни_x е пропуснато, вместо него се използва масивът {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • Const    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали константата b да се изравни на 1.

  • Ако конст е TRUE или е пропуснато, b се изчислява нормално.

  • Ако конст е FALSE, b се задава равно на 1, а m-стойностите се нагласяват така, че да се съгласуват с y = m^x.

 • Статистика    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали да се върнат допълнителни регресионни статистики.

  • Ако състояния е TRUE, LOGEST връща допълнителните регресионни статистики, така че върнатият масив е {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Ако състояния е FALSE или пропуснат, LOGEST връща само коефициентите m и константата b.

За повече информация за допълнителната регресионна статистика вж. LINEST функция.

 • Колкото повече графиката на вашите данни прилича на експоненциална крива, толкова по-добре изчисляемата линия ще побере вашите данни. Подобно на LINEST, LOGEST връща масив от стойности, който описва релация между стойностите, но LINEST побира права линия към вашите данни; LOGEST приляга на експоненциална крива. За повече информация вж. LINEST.

 • Когато имате само една независима x-променлива, можете да получите стойностите на пресечната точка с y (b) директно с помощта на следната формула:

  Пресечна точка с Y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y;known_x);2)

  Можете да използвате уравнението y = b*m^x, за да прогнозирате бъдещи стойности на y, но Microsoft Excel предоставя функцията GROWTH, за да направи това вместо вас. За повече информация вж. GROWTH функция.

 • Когато въвеждате като аргумент масив от константи (например известни_x), използвайте запетаи за отделяне на стойностите в един и същ ред и точка и запетая за отделяне на различните редове. Разделителните знаци могат да бъдат и други в зависимост от вашите регионални настройки.

 • Забележете, че стойностите на y, прогнозирани от регресионното уравнение, може да не са валидни, ако са извън диапазона на стойностите на y, който сте използвали, за да дефинирате уравнението.

Пример 1- LOGEST функция

За да работи правилно, трябва да въведете горната формула като формула за масив в Excel. След като въведете формулата, натиснете клавиша Enter , ако имате текущ абонамент за Microsoft 365; в противен случай натиснете Ctrl+Shift+Enter. Ако формулата не се въведе като формула за масив, се получава единичен резултат 1,4633.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×