Връща логонормалното разпределение на x, където ln(x) е нормално разпределено с параметри средно и стандартно_откл.

Използвайте тази функция, за да анализирате данни, които са били преобразувани логаритмично.

Синтаксис

LOGNORM.DIST(x;средно;стандартно_откл;кумулативна)

Синтаксисът на функцията LOGNORM.DIST има следните аргументи:

  • x     Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.

  • "средно"  Задължително. Средната стойност на ln(x).

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на ln(x).

  • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, LOGNORM.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, LOGNORM. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако x ≤ 0 или ако standard_dev ≤ 0, LOGNORM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

  • Формулата за логонормалната функция на разпределение е:

    LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

4

Стойност, за която се оценява функцията (x)

3,5

Средна стойност на ln(x)

1,2

Стандартното отклонение на ln(x)

Формула

Описание

Резултат

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Кумулативно логонормално разпределение в 4, като се използват аргументите в A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Вероятностно логонормално разпределение в 4, като се използват същите аргументи.

0,0176176

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×