Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията MAX в Microsoft Excel.

Описание

Връща най-голямата стойност в набор от стойности.

Синтаксис

MAX(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията MAX има следните аргументи:

  • число1; число2;...    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 числа, за които искате да намерите максималната стойност.

Забележки

  • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

  • Ако един аргумент е масив или препратка, използват се само числата в масива или препратката. Празните клетки, логически стойности или текст в масива или препратката се игнорират.

  • Ако аргументите не съдържат числа, MAX връща 0 (нула).

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Ако искате да включите логически стойности и текстово представяне на числа в препратки като част от изчислението, използвайте функцията MAXA.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

10

7

9

27

2

Формула

Описание

Резултат

=MAX(A2:A6)

Най-голямата стойност в диапазона A2:A6.

27

=MAX(A2:A6; 30)

Най-голямата стойност в диапазона A2:A6 и стойността 30.

30

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×